Dobre praktyki wychowawcze szkół i placówek oświatowych w Tarnowie

Zaloguj

Dobre praktyki wychowawcze szkół i placówek oświatowych w Tarnowie

Poniedziałek , 28 marca  2011 

 

Tarnów, dnia 20 listopada 2014 r.

 

 

 

 

Szanowni Państwo

 

 

Od ponad trzech lat wspólnie z Państwem prezentujemy na stronie internetowej miasta Tarnowa, w szczególności w EduNet i zakładce „Wychowanie w Tarnowie” dobre przykłady edukacyjne i wychowawcze szkół i placówek oświatowych zarówno publicznych jak i niepublicznych. Od lat podejmowane są w tym zakresie różne formy aktywności i współpracy pomiędzy rozmaitymi środowiskami na terenie miasta. Zawierają je m.in. aktualności, kalendarze organizowanych w mieście wydarzeń, konferencji i innych form w tym doskonalenia zawodowego w krótszych i dłuższych przedziałach czasowych.

Wiele dzieje się w obszarze aktywności o charakterze wychowawczym i profilaktyki zagrożeń dzieci i młodzieży, co stanowi niebagatelny przyczynek do wielopłaszczyznowego wsparcia dziecka i rodziny w dzisiejszych trudnych realiach życia. Jak ważne są to działania nie potrzebuję nikogo przekonywać, dlatego za wszelkie przejawy dobrej woli i zaangażowania w tym kierunku serdecznie dziękuję!

Aktualnie pragnę Państwa na nowo zaprosić do pokazywania  wartościowych i pożytecznych działań na rzecz uczniów, nauczycieli i rodziców, dzielenia się, jako przykładu dobrych praktyk wychowawczych, a także jako promocji szkoły/placówki czy konkretnych osób. W celu inspiracji warto przejrzeć zamieszczone już formy oryginalnych, cennych działań (jednorazowych, cyklicznych czy długotrwałych i systematycznych np. w ramach realizacji projektów czy programów) w obszarach:

wychowanie do kultury,

wychowanie patriotyczne,

dzieci i uczniowie objęci kształceniem specjalnym,

organizacja wolnego czasu,

profilaktyka i bezpieczeństwo,

współpraca środowiskowa.

Są one dowodem na pomysłowe i aktywne propozycje, atrakcyjne w formie podtrzymujące tradycję, sprawdzone sposoby postępowania, które przynoszą dobre rezultaty. Mogą też być nagrodą i docenieniem wyróżniającego się nauczyciela czy ucznia.

Bez wątpienia potrzebne są przykłady z tarnowskiego "podwórka" wspólnego troszczenia się o lepsze wychowanie młodych ludzi, wspierania rodziców i nauczycieli w tej dziedzinie. Wiele wskazuje na to, że aktualnie zapotrzebowanie na nie jest szczególnie duże, a działania przy realizacji niełatwe.

Zachęcam więc serdecznie Państwa do pokazywania ich w formie tekstów, które można ilustrować zdjęciami, także prezentacji czy niekiedy linków do własnych stron itp. W informacji proszę o podanie nazwiska i imienia autora oraz kontaktu z nim. W opisie warto zawrzeć krótką informację na czym przykład polega, dlaczego jest podejmowany i jakie pozytywne owoce przynosi. Mile widziana wypowiedź ucznia, rodzica oceniająca  wartość, uczestnictwo itp.

Przesłane propozycje na adres: d.ciszek@umt.tarnow.pl i b.lach@umt.tarnow.pl zostaną zamieszczone na w ramach EduNet na stronie internetowej miasta Tarnowa www.tarnow.pl i w zakładce "Wychowanie w Tarnowie".

 

 

 

Zastępca Prezydenta Miasta

 

Krystyna Latała

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuje:

1.    Adresat

2.    a/a

  

 

  

Przykłady dobrych praktyk wychowawczych w Tarnowie widziane z poziomu Miasta – zobacz

 
Strona 1 spośród 2

< Poprzednia