EduNet

Zaloguj

Witamy w Portalu Edukacyjnym Miasta Tarnowa 

  

Zapraszamy na strony Portalu EduNet

Edunet to: Portal Edukacyjny, System Zarządzania Edukacją, oraz inne aplikacje służące do zarządzania informacjami i usługami edukacyjnymi.

Znajdziecie tu Państwo aplikacje pozwalające na dokonanie drogą elektroniczną naboru do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Tarnowa, pełną informację o ofercie edukacyjnej szkół, prawie oświatowym lokalnym i ogólnopolskim, e-wywiadówkę oraz wiele innych wiadomości.   

 

   

  

          

      

            

  > Więcej o Edunet > Nie pokazuj powitania w przyszłości

Aktualności - portal EdunetSubskrybuj kanał RSS

 • OGÓLNOPOLSKI TEST WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE
  2014.11.27 09:40

  Trwa kolejny Ogólnopolski Test Wiedzy o Bezpieczeństwie, organizowany w ramach „Klubu Bezpiecznego Puchatka – największego w Polsce programu edukacyjnego o tematyce bezpieczeństwa dla Pierwszoklasistów. Od 24 do 28 listopada 2014 r. na stronie internetowej programu www.bezpiecznypuchatek.pl jest umieszczony test, dzięki któremu dzieci mogą utrwalić zdobyte wiadomości oraz zweryfikować swoją wiedzę.TEST WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE obejmuje 15 pytań w takich aspektach jak: bezpieczeństwo w domu, w szkole i w drodze do szkoły oraz bezpieczeństwo w Internecie. Przygotowany został w formie pisemnej, jak i obrazkowej. Można również odsłuchać pytania, czytane przez lektora.

  > więcej
 • Szkolenie z cyklu „Rodzino sięgnij po swoje prawa”
  2014.11.27 08:28

  STOWARZYSZENIE KANON i PRAWNICY PATRIUS zapraszają na kolejne szkolenie z cyklu „Rodzino sięgnij po swoje prawa”, które odbędzie się 3 grudnia 2014 o godz.18.45 w Mościckim Ośrodku Szkoleniowo-Terapeutycznym w Tarnowie-Mościcach, ul. Zbylitowska 5. Temat spotkania: Zanim zaciągniesz kredyt lub ulokujesz pieniądze – prawa konsumentów w usługach finansowych. Jak bezpiecznie korzystać z usług finansowych? Wstęp wolny.

  > więcej
 • WARSZTATY i KONSULTACJE dotyczące ewaluacji wewnętrznej
  2014.11.26 14:21

  AKADEMIA ZARZĄDZANIA w ramach Tarnowskiej Inicjatywy Oświatowej e-ducaTIO zaprasza na bezpłatne WARSZTATY i KONSULTACJE dotyczące ewaluacji wewnętrznej. Adresatami są: dyrektorzy, wicedyrektorzy tarnowskich szkół i placówek oświatowych oraz nauczyciele wspierający dyrektorów w procesie zarządzania szkołą. Miejsce spotkania: MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30. Odpowiadając na potrzeby tarnowskiego środowiska oświatowego zapraszamy na WARSZTATY i KONSULTACJE dotyczące ewaluacji wewnętrznej.

  > więcej
 • Święci w Gimnazjum nr 4 w Tarnowie
  2014.11.25 12:56

  Przez Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie w dniu 20 listopada 2014 r. przetoczył się II Korowód Świętych! Do realizacji projektu zaproszono także dzieci z Przedszkolna nr 31 i 32. Korowód Świętych to efekt projektu edukacyjnego, w którym uczestniczyły wszystkie klasy. Każda z nich w drodze losowania wybrała jednego Świętego, z którym zaprzyjaźniała się, poznając jego życiorys, dokonania, przebytą drogę do świętości. Korowód Świętych jest drugą edycją tego projektu. Święci wybrani przez klasy w ubiegłym roku szkolnym pojawili się w tegorocznym Korowodzie. Każdy z nich poprzedził prezentację obecnego patrona danej klasy.

  > więcej
 • Spotkanie o charakterze warsztatowym przedstawicieli Rad Rodziców Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych
  2014.11.24 15:45

  Uprzejmie zapraszam na spotkanie o charakterze warsztatowym przedstawicieli Rad Rodziców Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych oraz wybranych instytucji miejskich. Jego tematem będzie „Kondycja psychiczna tarnowskiej młodzieży” - zagadnienie ważne zwłaszcza w kontekście sygnałów zgłaszanych przez pedagogów szkolnych tarnowskich placówek oświatowych, dlatego zachęcamy do obecności co najmniej jednego przedstawiciela Rad Rodziców każdej szkoły.

  > więcej
 • Klasy dla dzieci z autyzmem w Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 11
  2014.11.24 12:41

  Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 w Tarnowie w roku szkolnym 2011/2012 otworzyła pierwszą klasę dla dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera. Obecnie istnieją dwa oddziały specjalne – klasa III i II. Jako szkoła integracyjna zapewniamy im: odpowiednie warunki do nauki - klasy liczą od 2 do 4 uczniów; pomoc nauczycieli specjalistów podczas zajęć edukacyjnych; opiekę i wparcie pedagoga szkolnego; zajęcia rewalidacyjne z oligofrenopedagogiem; zajęcia logopedyczne; zajęcia integracji sensorycznej; zajęcia rewalidacji korekty wad postawy; zajęcia prowadzone metodą Tomatisa; zajęcia komputerowe; zajęcia rozwijające zainteresowania.

  > więcej
 • Konferencja pt. „Przeciwdziałanie bezdomności dzieci”
  2014.11.20 15:26

  Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie oraz Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” w Rzeszowie, serdecznie zapraszają do udziału w Konferencji pt. „Przeciwdziałanie bezdomności dzieci”, która odbędzie się 27 listopada 2014 r., godz. 10.00 – 13.30 w budynku głównym MWSE w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14. Konferencja poświęcona będzie problemom dzieci, które na skutek wielu zaniedbań, głównie rodzinnych i społecznych, zostały zmuszone do szukania domu na ulicy. Będzie okazją do poznania przyczyn bezdomności dzieci w Polsce, a także prawnych i pedagogicznych doświadczeń i rozwiązań, nakierowanych na przeciwdziałanie temu zjawisku. Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: Rzecznik Praw Dziecka, Prezydent Miasta Tarnowa oraz Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.

  > więcej
 • Spotkanie otwarte - Nowe technologie, przestrzeń publiczna, seksualizacja życia - Jak chronić nasze dzieci?
  2014.11.20 15:19

  Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w ramach Centrum Systemowego Rozwoju zaprasza na spotkanie otwarte - Nowe technologie, przestrzeń publiczna, seksualizacja życia - Jak chronić nasze dzieci? Spotkanie poprowadzi Lesław Sierocki – Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia „Twoja Sprawa”. Termin spotkania to 26 listopada 2014 o godz. 13.30 – Sala Lustrzana, przy ul. Wałowej 10 w Tarnowie.

  > więcej
 • Dobre praktyki wychowawcze szkół i placówek oświatowych w Tarnowie
  2014.11.20 15:15

  Od ponad trzech lat wspólnie z Państwem prezentujemy na stronie internetowej miasta Tarnowa, w szczególności w EduNet i zakładce „Wychowanie w Tarnowie” dobre przykłady edukacyjne i wychowawcze szkół i placówek oświatowych zarówno publicznych jak i niepublicznych. Od lat podejmowane są w tym zakresie różne formy aktywności i współpracy pomiędzy rozmaitymi środowiskami na terenie miasta. Zawierają je m.in. aktualności, kalendarze organizowanych w mieście wydarzeń, konferencji i innych form w tym doskonalenia zawodowego w krótszych i dłuższych przedziałach czasowych.

  > więcej
 • XXV Miejska Konferencja Wychowawcza
  2014.11.19 08:55

  Zapraszamy na XXV Miejską Konferencję Wychowawczą „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - profilaktyka, interwencja, wsparcie środowiskowe” organizowaną przez Specjalistyczną Poradnię Profilaktyczno-Terapeutyczną i Wydział Edukacji UMT. Konferencja odbędzie się 3 grudnia (środa) w godz. 9.00-13.00 w Sali Lustrzanej, ul. Wałowa 10 w Tarnowie. Konferencja ma charakter otwarty, dlatego zapraszamy na nią wszystkich zainteresowanych ze szkół i placówek oświatowych w Tarnowie: dyrektorów i pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców, uczniów, rodziców oraz przedstawicieli instytucji/organizacji. Natomiast 9 grudnia 2014 r. w godz. 16.00-18.00 odbędą się warsztaty dla rodziców i Rad Rodziców na poziomie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ul. Brodzińskiego 9. Tematyka warsztatów dotyczyć będzie kondycji psychicznej tarnowskiej młodzieży. Organizatorem spotkania - jak co roku - jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Wydział Edukacji.

  > więcej
więcej aktualności >

Aktualności - portal Tarnow.pl

 • Wertykalni sprinterzy powalczą o tytuł Mistrza Polski

  Już w najbliższą sobotę, 29 listopada, wspinacze na czas będą rywalizować o medale Mistrzostw Polski. Sztuczna ściana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie stanie się miejscem zmagań wertykalnych sprinterów w kategoriach wiekowych seniora, młodzieżowca, juniora i juniora młodszego.

  > więcej
 • Komunikat biskupa tarnowskigo

  Tarnowski misjonarz, ksiądz Mateusz Dziedzic, uprowadzony przez rebeliantów, jest już na wolności. Przez ponad 6 tygodni był przetrzymywany w zachodniej części Republiki Środkowoafrykańskiej, niedaleko misji, w której jest proboszczem. Do jego uwolnienia przyczyniła sie zarówno strona kościelna, jak i rządowa krajów afrykańskich i Polski. Wraz z nim uwolnieni zostali niektórzy zakładnicy.

  > więcej
 • Otwarcie parku biegowego „Marcinka"

  Stowarzyszenie Sportowe SOKÓŁ TARNÓW zaprasza na uroczyste otwarcie „parku biegowego „Marcinka”.

  > więcej
 • TCK zaprasza na wystawę fotografii

  Tarnowskie Centrum Kultury zaprasza na retrospektywną wystawę fotografii Edwarda Hartwiga. Jeden z najwybitniejszych fotografików XX wieku, który był artystą nieprzeciętnym, obdarzonym ogromną wyobraźnią, niesamowicie twórczym i pracującym z pasją przez całe swoje życie. Jego artystyczne dokonania są wyrafinowanym zespoleniem fotografii, grafiki i malarstwa.

  > więcej
 • Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej przeciw przemocy

  Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy (TOIKiWOP) włącza się do działań prowadzonych w ramach Kampanii „Białej Wstążki”.  W tym roku ośrodek organizuje aż trzy inicjatywy.

  > więcej
 • Programowanie profili kształcenia

  Kolejny etap współpracy pomiędzy Zakładami Mechanicznymi Tarnów, a placówkami dydaktycznymi z terenu miasta. Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego wraz z Technikum Mechanicznym utworzą klasę o specjalności mechatronika, której absolwenci będą przygotowywani do pracy w przedsiębiorstwie.

  > więcej
 • Koncert świąteczny –„Kulig u Świerczkowiaków”

  Widowisko bożonarodzeniowe prezentujące folklor górali: spiskich, sądeckich, żywieckich i krakowiaków. Na spotkanie z piękną, polską tradycją świąt zapraszają trzy pokolenia Świerczkowiaków.

  > więcej
 • „Dziadek do orzechów” w CSM

  Poczuj magię Świąt Bożego Narodzenia i pozwól się oczarować muzyce Piotra Czajkowskiego. "Dziadek do orzechów" jeden z najsłynniejszych baletów na świecie już wkrótce w Centrum Sztuki Mościce. Zachwycające choreografie, barwne stroje i scenografie oraz piękna muzyka przeniosą widzów do baśniowego świata.

  > więcej
 • Dada von Bzdulow - ENCLAVE 4/7 w Centrum Sztuki Mościce - KONKURS

  Przedstawienia Dada von Bzdülöw nawiązują do tradycji teatralnej. Ich podstawowym językiem przekazu jest ruch, łączący w sobie elementy baletu klasycznego, pantomimy oraz różnych form tańca współczesnego.Uwaga, konkurs. Specjalnie dla naszych internautów mamy dwa podwójne zaproszenia na ten spektakl. Otrzymają je osoby, które jako pierwsze wyślą maila wraz ze swoimi danymi kontaktowymi na adres d.solak(małpa)umt.tarnow.pl, po godzinie 12 w dniu 26 listopada.

  > więcej
 • Miejska Komisja Wyborcza przygotowuje się do drugiej tury wyborów

  Najważniejsze prace dotyczą teraz aktualizacji spisu wyborców. Odbywa się ona w dziale Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta.

  > więcej
więcej aktualności >