EduNet

Zaloguj

Witamy w Portalu Edukacyjnym Miasta Tarnowa 

Zapraszamy na strony Portalu EduNet
Edunet to: Portal Edukacyjny, System Zarządzania
Edukacją, oraz inne aplikacje służące do zarządzania
informacjami i usługami edukacyjnymi.
Znajdziecie tu Państwo aplikacje pozwalające na dokonanie
drogą elektroniczną naboru do gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych Tarnowa, pełną informację o ofercie
edukacyjnej szkół, prawie oświatowym lokalnym
i ogólnopolskim, e-wywiadówkę oraz wiele innych
wiadomości.

 

 

 

 

 

  > Więcej o Edunet > Nie pokazuj powitania w przyszłości

NABÓR DO TARNOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

2020.02.13 10:38

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.). Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są dzieci: 7-letnie - objęte obowiązkiem szkolnym (na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat); 6-letnie - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

> więcej

Aktualności - portal EdunetSubskrybuj kanał RSS

 • Uniwersytet Dziecięcy PWSZ w Tarnowie czeka na ciekawych świata
  2020.02.14 07:46

  Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem. Powyższa maksyma, której autorstwo przypisuje się Konfucjuszowi, idealnie oddaje styl i charakter pracy z dziećmi w ramach Uniwersytetu Dziecięcego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Istniejący od dekady Uniwersytet zapewnia najmłodszym studentom naukę poprzez zabawę i zabawę w trakcie nauki. To już ostatnia szansa, aby zapisać dzieci na zajęcia semestru letniego.

  > więcej
 • Kwalifikacja wojskowa 2020 dla mieszkańców miasta Tarnowa
  2020.02.04 13:28

  W czwartek, 5 marca 2020 r., w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Tarnowa przy ul. Brodzińskiego 1 rozpocznie się kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Tarnowa. Potrwa ona do środy 8 kwietnia 2020 r.

  > więcej
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci powracających z zagranicy
  2020.01.30 08:19

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie oferuje powracającym z zagranicy Rodzicom i dzieciom pomoc w rozwiązywaniu problemów, które dotykają dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Proponujemy wsparcie w radzeniu sobie z różnymi sytuacjami w życiu dziecka, które wynikają m.in. z: trudności adaptacyjnych związanych z wcześniejszym kształceniem zagranicą, ograniczonej znajomości języka polskiego, czy problemów będących skutkiem różnic kulturowych.

  > więcej
 • NABÓR DO TARNOWSKICH PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2020/2021
  2020.01.27 13:21

  Trwa przygotowanie systemu do elektronicznej rekrutacji do przedszkoli na terenie Miasta Tarnowa. W serwisie internetowym http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/tarnow sukcesywnie będą umieszczane istotne informacje na temat rekrutacji oraz sposobu i terminów zapisów, a także informacje o przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa. Zgodnie z harmonogramem w pierwszej kolejności rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego bezpośrednio w przedszkolach (bez konieczności logowania się do elektronicznego systemu) w terminie od 13 lutego 2020 r. do 24 lutego 2020r.

  > więcej
 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
  2020.01.23 08:28

  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Konarskiego, ul. Szewska 7, 33-100 Tarnów, ogłasza nabór na stanowisko pracy: główny księgowy. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 3 lutego 2020 r., do godz. 12.00.

  > więcej
więcej aktualności >

Aktualności - portal Tarnow.pl

więcej aktualności >