Działania systemowe Miasta Tarnowa na rzecz wychowania i profilaktyki zagrożeń dzieci i młodzieży

Zaloguj

Działania systemowe Miasta Tarnowa na rzecz wychowania i profilaktyki zagrożeń dzieci i młodzieży

Archiwum

„Jak rozwinąć skrzydła do orlich lotów?” – podsumowanie projektu edukacyjnego „Bohaterom Niepodległej” Tarnów 2016

Piątek , 16 grudnia  2016 

W roku szkolnym 2016/2017 zajmowano się kolejnym II etapem miejskiego projektu edukacyjnego „Bohaterom Niepodległej” z zakresu wychowania patriotycznego. W dniu 14.12.2016 r. w Sali Lustrzanej miało miejsce jego uroczyste podsumowanie. Przedmiotem spotkania było, oprócz podsumowania, wyróżnienie szkół biorących udział w konkursie na projekt edukacyjny szkoły wydobywający z niepamięci i przybliżający wiele wybitnych lokalnych postaci, jak i zwykłych mieszkańców Tarnowa czy regionu oraz ich rolę w odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Bogumiła Porębska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Edukacji wraz z Jury doceniła i wyróżniła działania 17 szkół, które przystąpiły do konkursu. Podziękowała za zaangażowanie w jego organizację nauczycielom oraz dzieciom i młodzieży.

więcej

Planowane do realizacji w ramach działań systemowych Miasta Tarnowa SYSTEMOWE WSPIERANIE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI ZAGROŻEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY W TARNOWIE

Czwartek , 22 września  2016 

Od 2003 r. Gmina Miasta Tarnowa doskonali systemowe działania wspierające rodzinę w obszarze wychowania i profilaktyki zagrożeń dzieci i młodzieży uznając to za sprawę wysokiej wagi. Co roku ustala priorytety spraw wynikające z wyzwań konkretnego roku szkolnego. Ich istotą jest działanie w szerokim spektrum DOM – SZKOŁA – KOŚCIÓŁ. Z uwagi na liczne wyzwania wypracowano uzupełniający się wzajemnie system, aby zapewnić potrzebne odpowiedzialne wsparcie środowiskowe rodziny i szkoły. Systemowe współdziałanie w Tarnowie odbywa się płaszczyznach: EDUKACJA (Wydział Edukacji, Kuratorium Oświaty, szkoły i placówki oświatowe); EDUKACJA - ZDROWIE; EDUKACJA - KULTURA; EDUKACJA - KOŚCIÓŁ; EDUKACJA - INSTYTUCJE PRAWA.

więcej

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród tarnowskiej młodzieży

Wtorek , 17 maja  2016 

W 2015 r. Miasto przygotowało program rozwoju przedsiębiorczości młodzieży i kształtowania postaw przedsiębiorczych, który od najmłodszych lat ma na celu edukację motywującą i przygotowanie do aktywności własnej na polu przedsiębiorczości. Obejmuje: szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”, zakładanie Spółdzielni Uczniowskich „Młodzi na start!” oraz edukację przedsiębiorczości we wczesnych etapach kształcenia. Ich realizację z myślą o dzieciach i młodzieży we współpracy z organizacjami pozarządowymi rozpoczęto już w 2015 (2 pierwsze cykle szkoleń).

więcej

Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych w Tarnowie (9-14 maja 2016 r.)

Czwartek , 05 maja  2016 

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniach realizowanych w ramach tegorocznych Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych w Tarnowie, które odbędą się w dniach 9-14 maja 2016 r. Jako przedsięwzięcie łączące w organizacji wiele podmiotów stanowi ono szerokie spektrum zagadnień i form zaangażowania wielu ludzi. Niech stanie się świętem integracji w środowisku tarnowskim, ale też okazją do refleksji nad jej wieloma aspektami. Organizatorzy: Województwo Małopolskie, Urząd Miasta Tarnowa.

więcej

Wybrane zagadnienia dot. opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą w Tarnowie

Piątek , 04 marca  2016 

Publikujemy wybrane zagadnienia dot. opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą w Tarnowie zawarte w przewodniku „Dostępne formy opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

więcej

Sprawozdanie z realizacji programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Wtorek , 23 lutego  2016 

Publikujemy informację zawierającą opis działań realizowanych w 2015 r. w tarnowskich szkołach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Tarnowa na 2015 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2015 rok.

więcej

Konferencja „Drogi Tarnowian do niepodległości”

Piątek , 19 lutego  2016 

W dniu 1.12.2015 r. w Sali Lustrzanej miała miejsce uroczysta konferencja „Drogi Tarnowian do niepodległości” podsumowująca I etap miejskiego projektu edukacyjnego Narodowe Święto Niepodległości z zakresu wychowania patriotycznego. Projekt stanowi 3-letnie przygotowanie do 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

więcej

Przeciw uzależnieniom. Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa

Piątek , 27 listopada  2015 

Działania profilaktyczne, informacyjne i edukacyjne to główne zadania jakie stoją przed realizatorami Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa, który został przyjęty na listopadowej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie.

więcej

Promocja czytelnictwa

Środa , 14 października  2015 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 zawierają rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży jako ważny element wychowania dzieci i młodzieży.

więcej

EDUKACJA W CENTRUM SZTUKI MOŚCICE

Poniedziałek , 05 października  2015 

Działalność edukacyjna Centrum Sztuki Mościce obejmuje przedsięwzięcia poświęcone wielu dziedzinom kultury i sztuki. Należą do nich m. in. programy edukacji teatralnej (Teatr Młodych Widzów) i filmowej (Spotkania z Polskim Filmem), mające charakter koncertów, spektakli, seansów filmowych czy warsztatów (Program Bon Kultury). Nasza oferta skierowana jest do przedszkoli, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uczelni wyższych Tarnowa i regionu oraz odbiorców indywidualnych.

więcej

Wyniki 1 - 10 spośród 113

< Poprzednia
...