Lato w mieście 2022

Zaloguj

Lato w mieście 2022

Czwartek , 10 marca  2022 

 

Zarządzenie Nr 168/2022 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru uczestników i ogólnych zasad organizacji w roku 2022 półkolonii w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa

 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2084201,zarzadzenie-nr-1682022-prezydenta-miasta-tarnowa-z-dnia-1-kwietnia-2022-r-w-sprawie-ustalenia-regula.html

 

Wykaz półkolonii objętych naborem elektronicznym:

Lp.

Szkoła

Kontakt

Termin półkolonii

adres

Nr rachunku bankowego szkoły

1.         

Szkoła Podstawowa Nr 17 w Tarnowie

146330346

sekretzso1@umt.tarnow.pl

27.06-08.07

ul. Norwida 22

58 1020 4955 0000 7302 0267 7946

2.         

Szkoła Podstawowa Nr 23 w Tarnowie

146223221

sekretzso4@umt.tarnow.pl

27.06-08.07

Os. Legionów
H. Dąbrowskiego 16

61 1020 4955 0000 7702 0267 7987

 

3.         

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Tarnowie

146908110

sekretsp9@umt.tarnow.pl

27.06-08.07

ul. M. Dąbrowskiej 6

81 1020 4955 0000 7602 0267 7482

4.         

Szkoła Podstawowa Nr 14 w Tarnowie

146251014

sekretsp14@umt.tarnow.pl

27.06-08.07

ul. Krzyska 118

77 1020 4955 0000 7002 0267 7557

5.         

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tarnowie

146266958

sekretsp10@umt.tarnow.pl

27.06-08.07

ul. Niedomicka 20

66 1020 4955 0000 7902 0267 7508

6.         

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tarnowie

146363740

sekretsp1@umt.tarnow.pl

27.06-08.07.

ul. Reymonta 30

68 1020 4955 0000 7902 0267 7375

7.         

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Tarnowie

146212260

sekretsp5@umt.tarnow.pl

27.06-08.07

ul. Skowronków 8

73 1020 4955 0000 7402 0267 7433

8.         

Szkoła Podstawowa Nr 25 Tarnowie

146558018

sekretzso6@umt.tarnow.pl

27.06-08.07

ul. Bandrowskiego 4

67 1020 4955 0000 7202 0267 8027

9.         

Szkoła Podstawowa Nr 18 w Tarnowie

146360560

sekretsp18@umt.tarnow.pl

11.07-22.07.

ul. 3 Maja 10

79 1020 4955 0000 7602 0267 7615

10.      

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Tarnowie

146211900

sekretsp8@umt.tarnow.pl

11.07-22.07.

ul. Bitwy pod Studziankami 5

69 1020 4955 0000 7102 0267 7458

11.      

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tarnowie

146 557 366

sekretsp2@umt.tarnow.pl

11.07-22.07

ul. Szewska 7

63 1020 4955 0000 7802 0267 7417

https://zlobki.vulcan.net.pl/turnus1

https://zlobki.vulcan.net.pl/turnus2

 

Karta kwalifikacyjna uczestnika półkolonii

 

kalendarz czerwiec lipiec 2022

 

kalendarz sierpień 2022