Sprawozdanie z zajęć sportowo-rekreacyjnych realizowanych w szkole w okresie ferii zimowych 2008.

Zaloguj

Sprawozdanie z zajęć sportowo-rekreacyjnych realizowanych w szkole w okresie ferii zimowych 2008.

Piątek , 25 stycznia  2008 
Sz.P.
Dyrektor Szkoły
 
Znak sprawy: BST/43430/1/2008
Tarnów, 21 stycznia 2008 r.
 
 
W związku z realizacją przez Szkołę ogólnodostępnych zajęć sportowo-rekreacyjnych proszę o sporządzenie i przekazanie do Biura Sportu, Turystyki i Rekreacji sprawozdania z zajęć według poniższego wzoru. Sprawozdanie proszę dostarczyć drogą elektroniczną na adres m.baran@umt.tarnow.pl do dnia 13 lutego 2008 r.
 
 
 
Tabela I.
Dział
Rozdział
§
Kwota
801
80195
4110
 
801
80195
4120
 
801
80195
4170
 
 
Tabela II.
Lp.
Dyscyplina
Termin od … do ..
Godziny zajęć
– od … do..
Liczba uczestników
Miejsce realizacji – dokładny adres
1.     
 
 
 
 
 
2.     
 
 
 
 
 
3.     
 
 
 
 
 
4.     
 
 
 
 
 
5.     
 
 
 
 
 
6.     
 
 
 
 
 
7.     
 
 
 
 
 
8.     
 
 
 
 
 
9.     
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
 
Suma