Więcej o Edunet

Zaloguj

Więcej o Edunet

Sobota , 03 listopada  2007 
Portal Edukacyjny (PE)
  
Praca z wszystkimi aplikacjami, składowymi Edunet jest możliwa dzięki Portalowi Edukacyjnemu (PE). Portal Edukacyjny pozwala na uruchamianie on-line wszystkich aplikacji składających się na Edunet.
  
Portal jest ponadto źródłem informacji edukacyjnych redagowanych przez Gminę Miasta Tarnowa dla mieszkańców, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów. Są w nim publikowane między innymi: aktualności, prawo oświatowe, informacje o lokalnym prawie dotyczącym szkół i placówek oświatowych, raporty o wynikach egzaminów zewnętrznych tarnowskich szkół, dane statystyczne o edukacji,  informacje o sukcesach edukacyjnych tarnowskich uczniów i nauczycieli, informacje o sukcesach wychowawczych szkół i wychowawczej działalności tarnowskich nauczycieli, informacje o działaniach Gminy Miasta Tarnowa w zakresie organizowania wypoczynku i sportu dzieci oraz młodzieży.
Na stronach redagowanych przez Gminę Miasta Tarnowa pojawią się również informacje o edukacji w internecie, ciekawe linki do stron o edukacji i wychowaniu oraz wiele innych, mamy nadzieję interesujących wiadomości.

Każda szkoła ma swoje strony w portalu.
Szkoły mają obowiązek opublikowania na własnych stronach informacji takich jak: oferta edukacyjna, statut szkoły, regulaminy obowiązujące w szkole, regulamin naboru i inne dokumenty wymagane prawem oświatowym. Szkoła uzyskała również możliwość publikowania swoich aktualności, komunikatów, informacji dla rodziców, uczniów lub nauczycieli. Publikacja tych informacji jest niezależna od posiadanych przez szkoły stron WWW. Portal informuje również o tym, że szkoła posiada stronę WWW i pozwala na jej automatyczne oglądanie, jest więc narzędziem umożliwiającym sprawny przepływ informacji pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a szkołą i mieszkańcami oraz szkołą i rodzicami, nauczycielami i uczniami.
 
W Portalu znajduje się również moduł administracyjny, który pozwala administratorom na nadawanie uprawnień użytkownikom systemu. W składowej tej definiujemy użytkowników, organizacje. Nadajemy im role, które możemy również definiować. Administrowanie pozwala na udostępnienie systemu uprawnionym osobom w zakresie zdefiniowanym przez administratora i w czasie przez niego określonym.
Administrator globalny (w Urzędzie Miasta) oraz administratorzy lokalni (w placówkach oświatowych) zarządzają systemem.
Dzięki wdrożeniu portalu uzyskujemy uporządkowanie przepływu informacji, ich łatwą dostępność i czytelność. Portal stanowi istotny element promocji szkół.
  
O innych składowych Edunet można się dowiedzieć na kolejnych stronach.Strona 1 spośród 5

< Poprzednia