Nabór do publicznych gimnazjów

Zaloguj

Nabór do publicznych gimnazjów

Środa , 10 maja  2017 

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), od roku szkolnego 2017/2018 nie będzie przeprowadzana rekrutacja do gimnazjum.

 

Uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej.

 

Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum. Gimnazja przestaną istnieć 1 września 2019 roku.

 

 

 

 

 

Źródło: WED UMT