Zakończenie programu edukacji ekologicznej w tarnowskich placówkach oświatowych

Zaloguj

Zakończenie programu edukacji ekologicznej w tarnowskich placówkach oświatowych

Wtorek , 09 października  2018 

„Młody ekologu, gdy o środowisko dbasz, piękną przyrodę w Tarnowie masz - Cykl  konkursów i wycieczek ekologicznych w tarnowskich placówkach oświatowych" został zrealizowany przy współpracy Urzędu Miasta Tarnowa w następujących placówkach oświatowych z terenu miasta Tarnowa:

1)      Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie,

2)      Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnowie,

3)      Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 im. M. Dąbrowskiej w Tarnowie,

4)      Szkoła Podstawowa nr 18 im. J. Kochanowskiego w Tarnowie,

5)      Szkoła Podstawowa nr 23 w Tarnowie,

6)      Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie,

7)      Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Tarnowie,

8)      Przedszkole Publiczne nr 4 w Tarnowie,

9)      Przedszkole nr 8 "Pod Stokrotką" w Tarnowie,

10)   Przedszkole Publiczne nr 20 w Tarnowie,

11)   Przedszkole Publiczne nr 27 w Tarnowie,

12)   Przedszkole Publiczne nr 32 w Tarnowie,

13)   Przedszkole Publiczne nr 33 w Tarnowie.

 

                Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest kształtowanie oraz rozwijanie u dziecka emocjonalnego stosunku do otaczającego je środowiska społeczno-przyrodniczego, przygotowywanie dziecka do poznania, ochrony i odpowiedzialnego wykorzystywania środowiska przyrodniczego.

 

Zagrożenie dla środowiska przyrodniczego jest tematem dyskusji na całym świecie. Kryzys dotyczący stosunku człowieka do środowiska, pojawił się i narasta obejmując swym zasięgiem cały świat. Dlatego ogromnie ważnym problemem ludzkości  jest przetrwanie i stworzenie warunków godnego życia dla przyszłych pokoleń, życia w harmonii z naturą i z drugim człowiekiem. Współpracując z placówkami oświatowymi oraz Tarnowskim Centrum Kultury, Urząd Miasta Tarnowa zorganizował przegląd filmów ekologicznych oraz cykl wycieczek przyrodniczych połączony z  konkursami edukacyjnymi, który trwał od kwietnia do października 2018 r. Edukacja ekologiczna przybrała formę:

Ÿ    zabawy pozwalającej na rozwijanie własnej inicjatywy,

Ÿ    zajęć organizowanych przez nauczycielkę z całą grupą lub w małych zespołach,

Ÿ    udziału w akcjach organizowanych w przedszkolu, udziału w konkursach,

Ÿ    ukierunkowanych obserwacji,

Ÿ    eksperymentów,

Ÿ    wycieczek i spacerów po okolicy,

Ÿ    uroczystości i imprez środowiskowych.

 

Przegląd Filmów Ekologicznych EKOŚWIAT skierowany był głównie do dzieci i młodzieży
z terenu Tarnowa. Odbył się w dniach od 1 do 4 października 2018 r. XIX edycja Przeglądu przyciągnęła ogromną rzeszę młodych widzów. Film „O czym szumi las” oglądnęło 2 338 widzów, natomiast film „Nasze jutro” 745  widzów. Projekcjom filmowym towarzyszyła – wyeksponowana w holu kina - wystawa składająca się z 20 ciekawych fotografii o tematyce przyrodniczej przedstawiających świat przyrody pt.: „Przyroda chroniona ziemi tarnowskiej”. Program współfinansowany był ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Na plakatach informujących o Przeglądzie zamieszczono logotyp WFOŚiGW w Krakowie.