Wyniki konkursu plastycznego "Pszczele opowieści"

Zaloguj

Wyniki konkursu plastycznego "Pszczele opowieści"

Piątek , 05 października  2018 

Tarnów, dn. 3 października 2018 r.

 

 

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta informuje o rozstrzygnięciu konkursu plastycznego
o tematyce ekologicznej pn:
„Pszczele opowieści – o pszczołach i ich pozytywnym wpływie na nasze życie”. Konkurs zorganizowany został w ramach kampanii pn.:  „Zabawy z ekologią - promowanie postaw proekologicznych wśród tarnowian”, współfinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

 

Pszczoły pełnią bardzo istotną rolę w przyrodzie – niemal 80 % gatunków roślin w Polsce wymaga zapylania. Pszczoły zapylając gatunki dziko rosnące zapewniają zachowanie tzw. bioróżnorodności, stanowiącej obfitość gatunków roślin i związanych z nimi zwierząt, a więc całych ekosystemów. Co więcej, rola pszczół obecnie nawet wzrasta w sytuacji zmniejszania się liczebności populacji dzikich zapylaczy (pszczół samotnic, trzmieli itp.) niszczonych przez chemizację rolnictwa, rozwój przemysłu, dewastację naturalnych zbiorowisk, urbanizację, zanieczyszczanie gleby, wody i powietrza.

 

Do konkursu zgłosiło się 8 tarnowskich przedszkoli. Wykonane prace cechowały się wysokim poziomem artystycznym, dużymi wartościami merytorycznymi oraz ciekawym przesłaniem ekologicznym, zgodnym z podanym tematem.

Poprzez konkurs pragnęliśmy, by już najmłodsi zrozumieli pożyteczny wpływ populacji pszczół na rolnictwo i uprawę roślin, a także poznali  zagrożenia populacji pszczół i Ew. sposoby ich ochrony.

 

Komisja konkursowa, po obejrzeniu wszystkich prac postanowiła nagrodzić plakaty wykonane 
w następujących przedszkolach:

 

˗    I miejsce  Przedszkole Publiczne nr 3 w Tarnowie oraz Przedszkole Publiczne nr 32 w Tarnowie

˗    II miejsce  Przedszkole Publiczne nr 4 w Tarnowie oraz Przedszkole Publiczne nr 27 w Tarnowie

˗    III miejsce – Przedszkole Publiczne nr 6 w Tarnowie  oraz Specjalne Przedszkole w Zespole Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie 

 

wyróżnienie – Przedszkole Publiczne nr 8 „Pod Stokrotką” w Tarnowie

wyróżnienie – Przedszkole w Zespole Szkół Niepublicznych Stowarzyszenia Siódemka