Sprawozdanie z realizacji zadania nieinwestycyjnego

Zaloguj

Sprawozdanie z realizacji zadania nieinwestycyjnego

Poniedziałek , 07 października  2019 

Sprawozdanie z realizacji zadania nieinwestycyjnego w ramach

Programu Priorytetowego - edukacja ekologiczna

 

„Zrównoważone wykorzystanie zasobów - lepsze jutro dla Ziemi” - Cykl  konkursów i wycieczek ekologicznych w tarnowskich placówkach oświatowych"Umowa dotacji nr D/045/19/32
z dnia 11 lipca 2019 r.

 

 

                „Zrównoważone wykorzystanie zasobów - lepsze jutro dla Ziemi” - Cykl  konkursów i wycieczek ekologicznych w tarnowskich placówkach oświatowych" został zrealizowany przy współpracy Urzędu Miasta Tarnowa w następujących placówkach oświatowych z terenu miasta Tarnowa:

1)      Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie,

2)      Szkoła Podstawowa nr 18 im. J. Kochanowskiego w Tarnowie,

3)      Szkoła Podstawowa nr 23 w Tarnowie,

4)      Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie,

5)      Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Tarnowie,

6)      Przedszkole Publiczne nr 4 w Tarnowie,

7)      Przedszkole nr 8 "Pod Stokrotką" w Tarnowie,

8)      Przedszkole Publiczne nr 20 w Tarnowie,

9)      Przedszkole Publiczne nr 27 w Tarnowie,

10)   Przedszkole Publiczne nr 32 w Tarnowie,

11)   Przedszkole Publiczne nr 33 w Tarnowie.

 

                Projekt realizowany był w tarnowskich przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, a także placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zagrożenie dla środowiska przyrodniczego jest tematem dyskusji na całym świecie. Kryzys dotyczący stosunku człowieka do środowiska pojawił się i narasta obejmując swym zasięgiem cały świat. Dlatego ogromnie ważnym problemem ludzkości  jest przetrwanie i stworzenie warunków godnego życia dla przyszłych pokoleń, życia w harmonii z naturą i z drugim człowiekiem. W ramach projektu przewidziano m.in.

Ÿ zabawy pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,

Ÿ zajęcia organizowane przez nauczycielkę z całą grupą lub w małych zespołach,

Ÿ udział w akcjach organizowanych w przedszkolu, udział w konkursach,

Ÿ ukierunkowane obserwacje,

Ÿ eksperymenty,

Ÿ wycieczki i spacery po okolicy,

Ÿ uroczystości i imprezy środowiskowe,

Ÿ organizację Przeglądu Filmów Ekologicznych „EKOŚWIAT”.

Przegląd Filmów Ekologicznych EKOŚWIAT skierowany był głównie do dzieci i młodzieży
z terenu Tarnowa. Odbył się w dniach od 1 do 4 października 2019 r. XX edycja Przeglądu przyciągnęła ogromną rzeszę młodych widzów. Film „Robaczki z zaginionej dżungli” oglądnęło 837 widzów, bajka „Kacper i Emma” przyciągnęła 989 widzów, natomiast film „Marsz pingwinów 2” obejrzało 632  widzów.

Projekcjom filmowym towarzyszyła – wyeksponowana w holu kina - wystawa „Małopolskie klimaty” składająca się z 20 ciekawych fotografii o tematyce przyrodniczej ukazujących piękno  i różnorodność Małopolski.

 Podczas inauguracji Przeglądu Filmów Ekologicznych „EKOŚWIAT” poinformowano przybyłych gości
i widzów o współfinansowaniu Przeglądu ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Na plakatach informujących o Przeglądzie zamieszczono logotyp WFOŚiGW w Krakowie.

 

Projekt miał na celu pokazanie, że zasoby naturalne, takie jak powietrze, woda, metale, minerały, drewno, gleba czy żywność są potrzebne do życia, jednak aktualnie zużywamy ich za dużo
i w takim tempie, że nie są w stanie się odnawiać. Chcieliśmy, by młodzi ludzie przemyśleli problemy środowiskowe i zastanowili się jak mogą pomóc Ziemi i przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym. Chcemy, by każdy tarnowianin zdawał sobie sprawę z tego, ze kurczące się zasoby Ziemi doprowadzają w efekcie do ginięcia zwierząt i roślin, które utrzymują nasze ekosystemy
w równowadze, a to z kolei w przyszłości spowoduje szkody dla nas samych.