Program ekologiczny „Listy dla Ziemi”

Zaloguj

Program ekologiczny „Listy dla Ziemi”

Wtorek , 13 stycznia  2015 

 

 

Tarnów, dn. 12.01.2015 r.

WOŚ.605.4.2015.EI

 

 

Placówki oświatowe
wg rozdzielnika

 

 

 

W związku z prowadzonym przez fundację ekologiczną ARKA bezpłatnym programem ekologicznym „Listy dla Ziemi”, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa zwraca się z prośbą o podanie informacji czy Państwa placówka oświatowa jest zainteresowana przystąpieniem do ww. programu. Podstawowy temat „Listów dla Ziemi 2015” dotyczyć będzie możliwości ograniczania odpadów opakowaniowych oraz promowania postaw ekokonsumenckich.

            Tematyka ta jest niezwykle istotna dla naszego regionu, gdyż w dobie silnego rozwoju społecznego i gospodarczego opakowania towarzyszą nam na co dzień. Większość z nich wykonywana jest z materiałów nieprzyjaznych środowisku, np. z plastiku.

            Pamiętajmy, że foliówki czy butelki PET produkowane są na bazie ropy naftowej, której zasoby kurczą się  z roku na rok, a ich wytwarzanie wiąże się z emitowaniem do atmosfery milionów ton CO2  rocznie. Ich negatywne oddziaływanie wpływa również na hydrosferę - zalegając w wodach nie przepuszczają promieni słonecznych, doprowadzając tym samym do zmian w ekosystemach wodnych.

            Ich niska trwałość w użytkowaniu oraz duża dostępność powodują lawinowy wzrost ilości odpadów z tworzyw sztucznych.  Odpady należące do tej grupy charakteryzują się niezwykle długim czasem rozkładu – od 100 do 400 lat, podczas którego uwalniają szkodliwe substancje chemiczne.

            Rocznie na całym świecie wprowadza się do obiegu aż ok. 500 bilionów „foliówek”, a w Polsce ok. 1 mld.

Oprócz zauważalnych zmian środowiskowych, odpady opakowaniowe wpływają także negatywnie na estetykę - tam gdzie powinno być czysto i zielono spotykamy „foliowe wysypiska”.

Podczas pisania „Listów dla Ziemi” dzieci mogą przekonywać dorosłych do proekologicznych zachowań. Pamiętajmy, że dzieci i młodzież szkolna należą do tej grupy, którą najłatwiej namówić do zmian codziennych nawyków.

Zainteresowane przyłączeniem się do Programu placówki oświatowe prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska, tel. 14 68 82 872 lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: ewa.iwaniec@umt.tarnow.pl do dnia 27 stycznia 2015 r. informacji o chęci wzięcia udziału w akcji oraz liczbie uczestników z Państwa placówki. Więcej informacji o programie znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.listydlaziemi.pl.

 

 

 

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a

 

 

 

 

 

Źródło: WOŚ UMT