Konkurs na wykonanie budki lęgowej „Zaprośmy ptaki do Tarnowa”

Zaloguj

Konkurs na wykonanie budki lęgowej „Zaprośmy ptaki do Tarnowa”

Czwartek , 11 lutego  2021 

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa ogłasza konkurs na wykonanie budki lęgowej, pod hasłem „Zaprośmy ptaki do Tarnowa”. 

 

                Większość mieszkańców miast pragnie, aby ptaki żyły w  ich otoczeniu, choćby ze względów estetycznych (ptaki śpiewające), czy też utrzymania bioróżnorodności w  środowiskach miejskich. Poprzez odpowiednie kształtowanie środowiska w  mieście możliwe jest wpływanie na skład gatunkowy ptaków. Można to osiągnąć poprzez różne działania, np. na małą skalę – poprzez wieszanie budek lęgowych, a w większej – poprzez odpowiednie zagospodarowywanie swoich ogródków.

 

Ptaki spełniają w  miastach wszystkie swoje podstawowe czynności życiowe, w  tym najważniejsze – odżywianie i rozmnażanie się. Obszary miejskie dostarczają im zarówno pokarmu, jak i miejsc do założenia gniazd, opieki nad potomstwem, odpoczynku czy schronienia przed drapieżnikami. W zależności od gatunku i położenia geograficznego, populacje zurbanizowane ptaków funkcjonują w  miastach przez cały rok lub pojawiają się tam okresowo (np. w czasie migracji lub zimowania).

 

W świadomości wielu osób ptaki w mieście ograniczają się do nielubianych gołębi i gawronów oraz do bardziej lubianych popularnych wróbli i sikorek. W rzeczywistości ptasi świat w miastach, zwłaszcza podczas migracji i w okresie zimowania, jest znacznie bogatszy. Obecność niektórych ptaków sprawia nam przyjemność, chętnie je dokarmiamy w przydomowych karmnikach lub w parkach. Niektóre ledwie tolerujemy, ze względu na to, że „brudzą i hałasują” w naszym otoczeniu. Co roku uwaga opinii publicznej skierowana jest na głośne przypadki działań szczególnie niekorzystnych dla ptaków, jak na przykład wycinanie na terenach osiedli krzewów, będących miejscem bytowania niektórych z nich (wróble, mazurki), czy też pozbawianie miejsc lęgowych gatunków gniazdujących w budynkach (jerzyki, kawki). Dobrze jest więc poznać ptaki, które zasiedliły miasta, ich zwyczaje i różnorodne potrzeby siedliskowe, tak aby nie szkodzić im źle prowadzonymi inwestycjami, a jednocześnie umieć pomóc prostymi działaniami. Pamiętajmy, że ich obecność umila życie w wielkomiejskiej dżungli, śpiew towarzyszy w wiosenne i letnie poranki, ptaki odżywiające się resztkami spełniają także ważne funkcje sanitarne w mieście, są też swoistym wskaźnikiem jakości środowiska w miastach.

 

Aby mieszkańcy Tarnowa mogli cieszyć się obecnością ptaków w mieście, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego organizuje konkurs na wykonanie budki lęgowej dla ptaków. Konkurs przeznaczony jest dla tarnowskich placówek oświatowych.

 

W Tarnowie możemy stworzyć wiele zakątków, które będą przyjazne ptakom. Musimy zapewnić im jednak bezpieczne miejsca do gniazdowania. Ptaki, które w naturze osiedlają się
w dziuplach, m.in. sikorki, szpaki, kawki, sowy, dudki, chętnie zajmują również budki lęgowe.
Wykonanie budki lęgowej to wbrew pozorom nie jest trudne zadanie, jednak bardzo ważne jest zachowane odpowiednich zasad budowy budki, gdyż w źle skonstruowanej budce łapy kota lub kuny z łatwością dosięgną piskląt. Budka powinna być wykonana z surowego, nieheblowanego drewna, które zapewnia odpowiedni dla rozwoju piskląt mikroklimat, nie może też zwracać na siebie uwagi, więc nie powinna być ani ozdobna ani kolorowa. Budki wykonane ze sklejki, bądź pomalowane farbami olejnymi mogą zostać odrzucone z powodu niezgodności z regulaminem konkursu.

 

 

Budki lęgowe są jedną z najpopularniejszych form pomocy ptakom na terenach miejskich. Korzysta z nich kilkanaście gatunków, głównie dziuplaków (np. szpak, sikory, mazurek, muchołówka żałobna) i półdziuplaków (kopciuszek, muchołówka szara). Jest kilka typów skrzynek lęgowych przeznaczonych dla różnych gatunków ptaków, różniących się przede wszystkim średnicą otworu wlotowego i odległością między otworem a dnem skrzynki.

Budki należy wykonać do 1 marca 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu podczas uroczystego podsumowania akcji ekologicznych w ramach Dnia Ochrony Środowiska.  

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny w załączniku.
Strona 1 spośród 2

< Poprzednia