Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego dla szkół ponadpodstawowych TURBOLANDESKUNDE Szwajcaria - VI Edycja

Zaloguj

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego dla szkół ponadpodstawowych TURBOLANDESKUNDE Szwajcaria - VI Edycja

Poniedziałek , 18 listopada  2019 

Polskie Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego przy współpracy z Instytutem Goethego zaprasza do udziału w interdyscyplinarnym, drużynowym konkursie krajoznawczym: Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego dla szkół ponadpodstawowych „TurbolandeskundeWędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”, w tym roku pod hasłem Szwajcaria, sprawdzającym wiedzę nie tylko z języka niemieckiego, ale również z historii, geografii, gospodarki, kultury oraz realiów krajów niemieckiego obszaru językowego.

 

Zgłoszenia drużyn do 29 listopada 2019 r. do regionalnego koordynatora konkursu Pani mgr Agnieszki Juśko, na adres centrumbibl.tarnow@gmail.com

 

 

Etap szkolny przeprowadzony będzie w dniu 6 grudnia 2019 r. (piątek). Uczniowie rozwiązują w trzyosobowych grupach test konkursowy. Test w formie dwujęzycznej (pytania są jednocześnie w języku polskim i niemieckim) będzie zawierał pytania zamknięte oraz otwarte. Jeśli w szkole jest mniej niż 9 chętnych uczestników, uczniowie piszą test indywidualnie i spośród najlepszych uczniów wyłaniana jest 3-osobowa drużyna.

 

Najlepsza drużyna ze szkoły bierze następnie udział w etapie regionalnym konkursu, dnia 6 marca 2020 r. Trzeci etap odbędzie się 7 czerwca 2020 r. w Instytucie Goethego w Krakowie. Na tym etapie konkursu wykonywane będą prezentacje dotyczące wylosowanego tematu i oprócz wiedzy merytorycznej, oceniana będzie również współpraca w grupie.

 

Szczegóły na stronie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego:

https://psnjn.org/pl/turbolandeskunde-regulamin/

 

Koordynatorem Konkursu jest Pani mgr Agnieszka Juśko (opiekun Centrum Bibliotecznego Instytutu Goethego, nauczyciel języka niemieckiego w XVI LO oraz III LO w Tarnowie)

 

Regulamin

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

 

 

Źródło: Małe Centrum Biblioteczne IG w Tarnowie