I Tarnowski Konkurs Krasomówczy ”O Buławę Hetmana Jana Tarnowskiego”

Zaloguj

I Tarnowski Konkurs Krasomówczy ”O Buławę Hetmana Jana Tarnowskiego”

Piątek , 05 stycznia  2018 

Pałac Młodzieży w Tarnowie zaprasza uczniów tarnowskich szkół w wieku od 12 do 19 roku życia do udziału w I Tarnowskim Konkursie Krasomówczym ”O Buławę Hetmana Jana Tarnowskiego”.

 

Konkurs jest przedsięwzięciem edukacyjnym i kulturalnym skierowanym do uczniów tarnowskich szkół i placówek oświatowych. Głównym celem konkursu jest propagowanie pięknej polszczyzny, kształcenie sprawności językowej, a także wyrabianie umiejętności autentycznego i swobodnego wypowiadania się na zadany temat. Konkurs w sposób niestandardowy motywuje do poszerzania wiedzy, uczy logicznego formułowania myśli i zwraca uwagę nie tylko na istotne sprawy ogólne, ale także na te dotyczące społeczności lokalnej. Zadaniem konkursu jest również promocja wartości historycznych i kulturowych.

 

Eliminacje szkolne, podczas których jury zakwalifikuje max 3 najlepszych uczestników, powinny odbyć się w terminie do 31 marca 2018 r. Zgłoszenia należy nadsyłać do Pałacu Młodzieży drogą elektroniczną, faksem lub listownie (decyduje data wpłynięcia do Organizatora), na adres: Pałac Młodzieży, ul. Piłsudskiego 24, 33-100 Tarnów, fax. 14 621 1541,

e-mail: sekretpm@umt.tarnow.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu upływa 6 kwietnia 2018 r. Konkurs odbędzie się w terminie do 30 kwietnia 2018 r.

 

Szczegółowych informacji udziela: Agata Abou Dań, Pałac Młodzieży, tel. 14 622 03 85.

 

 

Regulamin

 

  

 

 

Źródło: PM w Tarnowie