ZSME Szkołą w Chmurze Microsoft

Zaloguj

ZSME Szkołą w Chmurze Microsoft

Poniedziałek , 23 kwietnia  2018 

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, jako pierwsza szkoła w Tarnowie, dołączył do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft oraz ogólnoświatowej sieci Microsoft Schools.

 

Obecnie tytuł szkoły w Chmurze Microsoft posiada ponad 80 szkół w Polsce i nadawany jest szkołom, które podjęły się procesu transformacji sposobu nauczania, który pozytywnie wpływa na wyniki uczniów.

 

Szkoła w Chmurze Microsoft to:

- Szkoła bazująca na technologii Microsoft np. Office 365, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami;

- Szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów;

- Szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.

 

Dołączenie do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft to prestiżowe wyróżnienie dla szkoły potwierdzone certyfikatem Szkoła w Chmurze Microsoft. To również zaproszenie do światowych programów  takich jak:

- Microsoft Innovative Expert Educator – globalnej sieci innowacyjnych nauczycieli – w naszej szkole dwoje nauczycieli, Edyta Kowalska i Marcin Kowalski, posiada ten tytuł;

- Showcase School czyli globalnej sieci innowacyjnych szkół.

 

O programie: http://aka.ms/SzkolaMicrosoft.

Microsoft w edukacji: https://www.microsoft.com/pl-pl/education.

 

   

 

Źródło: ZSME w Tarnowie