Zdjęcie dzieci z Przedszkola Publicznego nr 34 w Tarnowie wybrane jako oficjalnie reprezentujące akcję 1% na rzecz PCK

Zaloguj

Zdjęcie dzieci z Przedszkola Publicznego nr 34 w Tarnowie wybrane jako oficjalnie reprezentujące akcję 1% na rzecz PCK

Poniedziałek , 23 kwietnia  2018 

Małopolski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża informuje, że zdjęcie dzieci z Przedszkola Publicznego nr 34 w Tarnowie zrzeszonych w Klubie Wiewiórki PCK zostało wybrane przez Zarząd MOO PCK jako oficjalnie reprezentujące akcję 1% na rzecz PCK na billboardach, rollupach, plakatach i ulotkach na obszarze całego województwa małopolskiego. W samym Krakowie zdjęcie pojawi się też na autobusach MPK.

 

Równocześnie w imieniu społeczności czerwonokrzyskiej pragniemy serdecznie pogratulować Gminie Miasta Tarnowa tak wspaniałych dzieci i podziękować za stałą i serdeczną pomoc świadczoną PCK przez tarnowskie placówki oświatowe. Cieszymy się, że kolejny raz Tarnów może w tak piękny sposób zaistnieć nie tylko w naszym regionie, lecz również w całej Małopolsce.

 

 

 

Źródło: Małopolski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża