Przyznano jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Tarnowa dla uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2016/2017

Zaloguj

Przyznano jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Tarnowa dla uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2016/2017

Środa , 28 lutego  2018 

Prezydent Miasta Tarnowa, zgodnie z uchwałą Nr XIII/150/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 września 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r., poz. 4489), podaje do publicznej wiadomości wykaz osób, którym w 2018 r. przyznano jednorazowe stypendium dla uzdolnionych uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uzyskane w roku szkolnym 2016/2017.

 

Do końca listopada 2017 r. do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa wpłynęło 177 wniosków o przyznanie stypendium od łącznie 29 wnioskodawców: 28 dyrektorów tarnowskich szkół (w tym: 23 dyrektorów szkół publicznych, 5 dyrektorów szkół niepublicznych) i 1 rodzica ucznia będącego mieszkańcem Tarnowa ale uczącego się poza nim (w Oleśnie).

 

Biorąc pod uwagę wymogi regulaminu i zabezpieczone na ten cel środki w wysokości 200 000 zł (według podziału: 70 % – naukowe, 15% - artystyczne, 15% - sportowe), stypendium przyznano 132 uczniom, w kwocie:

-    2 554 zł (dla osoby legitymującej się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, która uzyskała tytuł laureata);

-    2 043 zł (dla osoby legitymującej się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, która uzyskała tytuł finalisty);

-    909 zł (dla osoby legitymującej się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi);

-    714 zł (dla osoby legitymującej się wybitnymi osiągnięciami sportowymi).

Całkowity koszt wydatkowany na stypendium w 2018 r. to 199 942 zł. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie z 22 tarnowskich szkół publicznych i 4 niepublicznych oraz mieszkaniec Tarnowa – uczeń ze Szkoły Podstawowej w Oleśnie.

 

Stypendyści wykazali się w roku szkolnym 2016/2017 wybitnymi osiągnięciami:

– naukowymi (57 uczniów) – uzyskując tytuł finalisty w olimpiadach krajowych (11 uczniów) lub laureata w olimpiadach międzynarodowych i krajowych, konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich oraz wojewódzkich (46 uczniów);

– artystycznymi (33 uczniów) – uzyskując tytuł laureata w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich;

– sportowymi (42 uczniów) – zdobywając miejsca od I do III na szczeblu krajowym w: mistrzostwach Polski, pucharze Polski i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

 

W poniedziałek 12 marca 2018 r. o godz. 13.00, w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10 w Tarnowie Prezydent Miasta Pan Roman Ciepiela wręczy okolicznościowe dyplomy uczniom, którzy otrzymali jednorazowe stypendia. Oprócz samych nagrodzonych i ich rodziców wśród zaproszonych gości znaleźli się dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, do których stypendyści uczęszczali w minionym roku szkolnym, a także Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Tarnowie – Pani Barbara Koprowska, Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miejskiej w Tarnowie – Pan Ryszard Pagacz, Przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miejskiej w Tarnowie – Pan Tadeusz Gancarz wraz z Członkami ww. Komisji, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie – Pan Ryszard Pagacz wraz z Radnymi VII Kadencji oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie – Pan Artur Puciłowski.

 

 

Wykaz przyznanych stypendiów Prezydenta Miasta Tarnowa dla uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2016/2017 – pobierz

 

 

 

 

Źródło: WED UMT