Informacje dla rodziców

Zaloguj

Informacje dla rodziców

Archiwum

Tarnowska „Kropla” ponownie zaprasza „Wszystko budzi się do życia.”

Czwartek , 14 marca  2019 

Po raz kolejny zapraszamy do rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Tradycyjnie odbędzie się w budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tarnowie, gdzie znajduje się centrum naszego wolontariatu. Jesteśmy jedynym w Tarnowie stowarzyszeniem, które prowadzi akcję rekrutacji honorowych dawców szpiku, do Polskiego rejestru dawców szpiku PL-3. Jest on aktualnie drugim w świecie rejestrem, jeśli chodzi o skuteczność doboru dawcy niespokrewnionego. Dzięki naszym akcjom obecnie koordynujemy dwie kolejne procedury doboru dawcy niespokrewnionego. Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku 18 -50 lat 21 marca 2019 r.(czwartek) w godz. 10.00-14.00 do budynku przy ul. Warzywnej 3 w Tarnowie. Należy zabrać ze sobą dowód tożsamości. Ze względów organizacyjnych grupy ze szkół średnich powyżej 10 osób należy zgłaszać telefonicznie do 20 marca 2019 r. do godz. 12.00, tel. 14 639 08 31.

więcej

XVI Miejskie Targi Edukacyjne w Tarnowie

Poniedziałek , 11 marca  2019 

Nadchodzi moment podejmowania ważnej decyzji o dalszym kierunku edukacji tegorocznych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Wielu młodych ludzi potrzebuje informacji i porad, dotyczących właściwego wyboru odpowiedniej dla siebie szkoły. Gmina Miasta Tarnowa, mając na uwadze pomoc w tej dziedzinie, proponuje Państwu udział w XVI Miejskich Targach Edukacyjnych, które odbędą się w dniach 28-29 marca 2019 r. w godzinach 10-15 (czwartek) i 9-14 (piątek) na terenie Ochotniczych Hufców Pracy przy ul. Mościckiego 27 w Tarnowie. Prezentacja bogatej oferty tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych odbędzie się na terenie należącym do Ochotniczych Hufców Pracy przy ul. Mościckiego 27 w Tarnowie. Głównym organizatorem jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa przy współpracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP.

więcej

Przyznano jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Tarnowa dla uzdolnionych dzieci i młodzieży za rok szkolny 2017/2018

Czwartek , 07 marca  2019 

Do 30 listopada 2018 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Mickiewicza 2, trwał nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 wykazali się wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi. Wpłynęło 119 wniosków o przyznanie stypendium z 22 tarnowskich szkół (w tym: 19 szkół publicznych, 3 szkół niepublicznych) i 2 uczniów będących mieszkańcami Tarnowa ale uczących się poza nim (w Krakowie i Oleśnie). Biorąc pod uwagę wymogi regulaminu i zabezpieczone na ten cel środki w wysokości 200 000 zł (według podziału: 80% – naukowe, 20% - artystyczne), stypendium przyznano 79 uczniom.

więcej

Kwalifikacja wojskowa 2019 dla mieszkańców miasta Tarnowa

Środa , 27 lutego  2019 

W okresie od dnia 11 marca do dnia 12 kwietnia 2019 r., w budynku przy ul. Brodzińskiego 14 w Tarnowie przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa osób zameldowanych na pobyt stały bądź czasowy na terenie miasta Tarnowa. Zasadniczym celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej a następnie wydanie wojskowego dokumentu osobistego, czyli książeczki wojskowej.

więcej

NABÓR DO TARNOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Czwartek , 17 stycznia  2019 

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.). Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane są dzieci: 7-letnie (urodzone w roku 2012) - objęte obowiązkiem szkolnym, 6-letnie (urodzone w roku 2013) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

więcej

Wyniki 1 - 5 spośród 1097

< Poprzednia
...