V Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie z prestiżowym tytułem SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ

Zaloguj

V Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie z prestiżowym tytułem SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ

Wtorek , 25 czerwca  2019 

Tytuł ten jest uhonorowaniem wieloletniego zaangażowania i rozwoju szkoły w programie Szkoła Ucząca Się.

 

Stanowi potwierdzenie, że dyrektor szkoły i nauczyciele w swojej pracy z uczniami koncentrują się na poprawie jakości nauczania poprzez wdrażanie strategii oceniania kształtującego oraz wprowadzanie praktyk współpracy nauczycieli.

 

11 czerwca 2019 roku w V Liceum im. Janusza Korczaka w Tarnowie odbył się panel koleżeński wieńczący długoletnią pracę szkoły ze strategiami oceniania kształtującego, zamykający program CRS 2 – poziom zaawansowany. Szkoła od początku stawiała sobie bardzo określone i jasne cele. Należy podkreślić, że panel pokazał wielkie zaangażowanie, profesjonalizm i otwarte głowy nauczycieli. Na spacer edukacyjny oraz spotkania merytoryczne z nauczycielami i uczniami szkoła zaprosiła nauczycieli z kilku placówek: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łętowni, Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Mościcach, Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wróblowicach. Paneliści mogli przyjrzeć się pracy tarnowskiej szkoły ze strategią I (określanie celów i kryteriów do lekcji, odwoływanie się do celów lekcji) i IV (umożliwianie uczniom, by korzystali z siebie nawzajem, jako „zasobów edukacyjnych”).

 

Więcej informacji i galerię zdjęć można znaleźć na stronie: https://sus.ceo.org.pl/tytul-szkoly-uczacej-sie/o-dzialaniu/aktualnosci/panel-kolezenski-w-v-lo-w-tarnowie.

 

 

Dyplom

 

  

 

 

 

Źródło: VLO w Tarnowie