Nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie na szkoleniu na Malcie

Zaloguj

Nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie na szkoleniu na Malcie

Środa , 04 marca  2020 

„Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym
niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.”

/Andre Malraux/

 

Zainspirowani słowami Andre Malraux nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 w Tarnowie wzięli udział w sześciodniowym szkoleniu, którego głównym tematem była „Kreatywna edukacja inspirowana kulturą - świadomość kulturowa, nowoczesność, przywództwo, kreatywność - Creative education inspired by culture - cultural awareness, modernity, leadership, creativity”.

 

Szkolenie, jest częścią projektu „Kreatywny nauczyciel, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+.

 

Podczas szkolenia nauczyciele poznali historię, tradycje, zwyczaje, kuchnię i system edukacji na Malcie. Program szkolenia uwzględniał również zagadnienia edukacji międzykulturowej, tolerancji, walki z dyskryminacją, rasizmem i ksenofobią. Realizacji tego założenia programu posłużyła również praca w zespołach międzynarodowych.

 

Oprócz wspólnych dla wszystkich zagadnień szkolenia, nauczyciele realizowali treści związane z ich przedmiotami.

 

 

 

 

 

Sprawozdanie

 

Zdjęcie 1

 

Zdjęcie 2

 

Zdjęcie 3

 

Zdjęcie 4

 

 

Źródło: ZSO1 w Tarnowie