Bezpłatne szkolenie dot. pornografii wśród dzieci i młodzieży

Zaloguj

Bezpłatne szkolenie dot. pornografii wśród dzieci i młodzieży

Piątek , 21 lipca  2017 

Fundacja „Żyjmy Zdrowo", realizując zadanie Ministerstwa Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Cel Operacyjny 3 w zakresie punktu 2.11), zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie, którego celem jest podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii. Ze względu na powagę przedstawianych zagadnień i zasięg patologizacji dzieci i młodzieży, szkolenie adresowane jest do 3 grup zawodowych:

- nauczycieli (również psychologów i pedagogów szkolnych), pracowników socjalnych i asystentów rodzinnych,

- pracowników służb mundurowych, głównie policji, służb miejskich oraz prokuratorów,

- lekarzy.

 

Dzięki szkoleniu Uczestnicy:

- otrzymają wiedzę z zakresu seksualności człowieka, edukacji seksualnej, pornografii oraz nośników jej rozpowszechniania wśród dzieci i młodzieży,

- podniosą kompetencje w zakresie edukacji seksualnej i rozmowy z odbiorcą, poprawią jakość komunikatów skierowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,

- poszerzą zrozumienie zagrożeń i poznają nośniki pornografii używane przez dzieci i młodzież,

- nauczą się rozpoznawać symptomy uzależnienia od pornografii i problemy związane z problematyką nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży w zróżnicowaniu na ww. grupy zawodowe (w szkoleniach zostanie uwzględniona specyfika pracy poszczególnych grup zawodowych),

- wypracują narzędzia profilaktyki antyuzależnieniowej wobec pornografii oraz sposoby przeciwdziałania i radzenia sobie z tym zagrożeniem społecznym,

- zwiększą swoją skuteczność w radzeniu sobie z problematyką uzależnienia od pornografii u dzieci i młodzieży,

- zdobędą umiejętności efektywnego i praktycznego przekazywania wiedzy we własnym środowisku zawodowym, stając się liderami środowiskowymi w dziedzinie wiedzy i profilaktyki antyuzależnieniowej,

- otrzymają certyfikat (zaświadczenie) ukończenia szkolenia w zakresie radzenia sobie z zagrożeniami wynikającymi z oglądania pornografii przez dzieci i młodzież.

 

Szkolenie trwa 3 dni (piątek w godz. 11.00 - 18.00, sobota: 9.00 - 17.00 i niedziela: 9.00 - 14.00). Prowadzone jest w formie interaktywnego warsztatu wykorzystującego ćwiczenia, gry i prezentacje multimedialne. Jest przygotowane z niezwykłą starannością przez fachowców z dziedziny seksuologii, psychiatrii, psychologii i terapii uzależnień.

 

Szkolenie jest bezpłatne. Organizator zapewnia noclegi i catering dla uczestników.

 

W związku z rozpoczęciem szkoleń we wrześniu 2017 roku i procesem logistycznym prosimy o zgłaszanie uczestników na adres: katarzyna.rybak@zyjmyzdrowo.org.pl. Ze względu na zasięg projektu i ograniczoną liczbą miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zapraszamy na to ważne społecznie i interesujące szkolenie.

 

Organizator:

Fundacja „Żyjmy Zdrowo” - istnieje od 2001 roku. Celem Fundacji jest podnoszenie jakości życia Polaków poprzez propagowanie zdrowego stylu życia oraz krzewienie szeroko rozumianej edukacji prozdrowotnej. Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rodzinnych, mających za zadanie wypromowanie zdrowego, higienicznego i aktywnego stylu życia.

 

 

Harmonogram szkoleń

 

 

 

  

KONTAKT

Fundacja „Żyjmy Zdrowo”

ul. Wiertnicza 38,

02-952 Warszawa

Adres korespondencyjny:

ul. Z. Glogera 2 lok. 11

02-051 Warszawa

www.zyjmyzdrowo.org.pl