VII SYMPOZJUM PEDAGOGICZNE

Zaloguj

VII SYMPOZJUM PEDAGOGICZNE

Wtorek , 07 lutego  2017 

Już po raz siódmy Naukowe Koło Pedagogiczne „Paidagogos” organizuje Sympozjum Pedagogiczne. Wydarzenie to ma na celu poznanie efektywnych aspektów procesów nauczania i wychowania oraz alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

 

Tegoroczne sympozjum nosi tytuł: „Dialog, współpraca, porozumienie w wychowaniu i edukacji”. Będzie okazją do wymiany doświadczeń pedagogicznych i wychowawczych osób pracujących z rożnymi grupami odbiorców, stworzy także szansę do integracji środowiska lokalnego i ogólnopolskiego wychowawców, pedagogów, mediatorów i studentów.

 

Podczas spotkania zostaną poruszone między innymi tematy: praw dziecka i praw człowieka, działania studentów a propagowanie idei korczakowskich, mediacja w polskiej rzeczywistości, ochrona prawna nauczycieli jako funkcjonariuszy publicznych  – nowe uregulowania, aktywne działania, wspieranie nowych inicjatyw – idea wolontariatu.

 

Sympozjum odbędzie się 16 marca 2017 roku w godzinach 10.00-14.00 w budynku dydaktycznym Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie przy ul. Waryńskiego 14 w Tarnowie.

 

Zapraszamy wszystkich nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców, mediatorów, terapeutów, rodziców i studentów.

 

 

Plakat

Program

  

 

 

 

Źródło: MWSE w Tarnowie