Nabór wniosków do WFOŚiGW w Krakowie o dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej

Zaloguj

Nabór wniosków do WFOŚiGW w Krakowie o dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej

Czwartek , 14 marca  2019 

Informujmy, że Urząd Miasta Tarnowa w lutym bieżącego roku złożył dwa wnioski o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadania z edukacji ekologicznej w 2019 roku. Nie wszystkie placówki oświatowe skorzystały z możliwości przystąpienia do projektów realizowanych przez Urząd, dlatego pragniemy je dodatkowo i szczególnie zmobilizować do starania się o dofinansowanie do swoich działań proekologicznych ze źródeł zewnętrznych.

 

Zachęcamy placówki oświatowe z terenu miasta Tarnowa do składania wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej jako „zadanie nieinwestycyjne”, skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego. Nabór wniosków trwa do 29 marca 2019 roku. Dotacja wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych brutto. Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Warunkiem podstawowym i formalnym jest realizacja zadania na terenie województwa małopolskiego oraz terminowe złożenie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej po przez Portal Beneficjenta. Dofinansowanie jest udzielane zgodnie z katalogiem kosztów  kwalifikowanych dla zadań nieinwestycyjnych. Fundusz finansuje edukację ekologiczną realizowaną w sposób niekomercyjny. Zadanie musi dawać wymierne efekty ekologiczne i rzeczowe (np. liczba przeszkolonych osób, liczba egzemplarzy publikacji itp.). W przypadku dotacji realizacja zadania musi kończyć się w danym roku kalendarzowym w terminie umożliwiającym rozliczenie umowy do końca grudnia. Szczegółowe informacje oraz wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki znajdują się na stronie www.wfos.krakow.pl/oferty/edukacja-ekologiczna.

 

Placówki oświatowe, które złożą wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie proszone są o poinformowanie o tym fakcie Wydziału Ochrony Środowiska Urząd Miasta Tarnowa. Pragnę podkreślić, że Dyrektor placówki występujący z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej musi posiadać stosowne pełnomocnictwo Prezydenta Miasta.

 

 

 

 

Źródło: WOŚ UMT