Nabór do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Stargardzie

Zaloguj

Nabór do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Stargardzie

Wtorek , 23 lipca  2019 

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do klasy V, VI, VII, VIII Szkoły Podstawowej funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Stargardzie.

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Stargardzie przeznaczony jest dla dziewcząt i chłopców, którzy z powodu zaburzeń zachowania, funkcjonowania oraz trudności w uczeniu się są zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przez co wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, indywidualnych metod pracy, wychowania, socjoterapii, a także terapii indywidualnej.

 

Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować osobiście, dzwoniąc pod numer tel.: 91 506 51 20 lub za pośrednictwem poczty email: sekretariat@mos-stargard.edu.pl

 

Informacja szczegółowa

 

Źródło: MOS w Stargardzie