Działania podjęte w 2010 r. przez tarnowskie szkoły i placówki oświatowe, w ramach kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł"

Zaloguj

Działania podjęte w 2010 r. przez tarnowskie szkoły i placówki oświatowe, w ramach kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł"

Archiwum

Życie jest darem, naucz się go chronić

Piątek , 17 września  2010 

14 sierpnia 2010 r. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przyjazny Dom” w Tarnowie we współpracy z Pogotowiem Ratunkowym zorganizowała spotkanie szkoleniowe dla dzieci z ratownikami medycznymi.

więcej

Poznaj swój kraj

Piątek , 17 września  2010 

Wychowankowie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przyjazny Dom” w Tarnowie, w dniach 1 – 3 sierpień 2010 r. uczestniczyli w trzydniowej wycieczce w góry. Jej celem było zwiedzanie atrakcyjnych krajobrazowo zakątków naszego kraju i promowanie zdrowego stylu życia jakim są piesze wędrówki szlakami górskimi.

więcej

Półkolonia – bawię się na gokartach i uczę bezpieczeństwa

Poniedziałek , 30 sierpnia  2010 

Podczas wakacji w Szkole Podstawowej nr 8 im. K. K. Baczyńskiego w Tarnowie zorganizowano półkolonie dla ok. 120 dzieci. W ramach prowadzonej w szkole kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł", dzieci brały udział w miejskiej akcji "Przez zabawę do bezpieczeństwa", której celem było zdobycie umiejętności drogowych, pozwalających im w przyszłości na bezpieczne poruszanie się po ulicach. Zajęcia odbywały się w dn. 5 - 6 sierpnia 2010 r. na torze kartingowym "Speed Race" w Tarnowie.

więcej

NA ROWERZE W ALKOGOGLACH

Czwartek , 29 lipca  2010 

W Szkole Podstawowej nr 8 im. K. K. Baczyńskiego w Tarnowie działa koło BRD czyli Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym. W ramach Kampanii ZTU, uczestnicy zajęć w szkolnym kole BRD prowadzonym przez p. E. Ambrozik sprawdzili jak alkohol wpływa na procesy myślowe, równowagę i umiejętność prowadzenia pojazdów dwukołowych. Zadaniem uczniów było poprowadzenie roweru w alkogoglach po torze przeszkód.

więcej

Alkohol, droga do nikąd

Czwartek , 29 lipca  2010 

W Szkole Podstawowej nr 8 im. K. K. Baczyńskiego w Tarnowie uczniowie w ramach zajęć profilaktycznych z pedagogiem szkolnym poznali zgubne skutki picia alkoholu dla zdrowia i życia człowieka. Na podstawie ulotek promocyjnych z kampanii uczniowie dowiedzieli się o wpływie alkoholu na rozwijający się płód w łonie matki.

więcej

Wyniki 5 - 10 spośród 26