Działania podjęte w 2011 r. przez tarnowskie szkoły i placówki oświatowe, w ramach kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł"

Zaloguj

Działania podjęte w 2011 r. przez tarnowskie szkoły i placówki oświatowe, w ramach kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł"

Archiwum

Finał kampanii „Zachowaj trzeźwy Umysł” w Tarnowie!

Środa , 14 grudnia  2011 

W dniu 6 grudnia 2011 roku w Szkole Podstawowej nr 8 w Tarnowie odbyło się uroczyste zakończenie kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, której głównym celem jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

więcej

Medal dla miasta, nagrody dla dzieci!

Środa , 30 listopada  2011 

W tegorocznej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” wzięło udział około 1500 uczniów z 7 tarnowskich szkół: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 8, Szkoła Podstawowa Nr 11, Gimnazjum Nr 6, Gimnazjum Nr 7, Zespół Szkół Sportowych oraz Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Przyjazny Dom” w Tarnowie. W ramach kampanii młodzież tarnowskich szkół uczestniczyła w konkursach plastycznych, literackich, fotograficznych, rozgrywkach sportowych, piknikach oraz happeningach. Przeprowadzona akcja w atrakcyjny i skuteczny sposób przekonuje młodych ludzi aby zachowali trzeźwość i rozsądek.

więcej

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

Środa , 02 listopada  2011 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnowie w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2011 uczestniczyli w projekcie pn. „Ratujemy i uczymy ratować” pod opieką mgr Bożena Wajda. Fundacja WOŚP wyposażyła szkołę w małe fantomy, filmy oraz telefony-zabawki. Zajęcia miały na celu przygotowanie uczniów do udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia.

więcej

SPOTKANIA Z PANEM DZIELNICOWYM

Środa , 19 października  2011 

Dnia 13 października 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie (ZSO nr 5) zorganizowane zostały spotkania dla uczniów klas VI z panem dzielnicowym Waldemarem Budzikiem KP – Zachód w Tarnowie. Głównym zagadnieniem omawianym podczas tych zajęć była odpowiedzialność prawna nieletnich. Miały one charakter edukacyjno – profilaktyczny, ponieważ z jednej strony wzbogaciły wiedzę uczniów o zagadnienia prawne, a z drugiej uświadomiły, które czyny są zabronione i jakie mogą wynikać z nich konsekwencje.

więcej

TRIATHLON!

Poniedziałek , 10 października  2011 

„TRIATHLON!” – to nazwa konkursu – trójboju, który został zorganizowany i przeprowadzony 26.09.2011 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5) przez wychowawców świetlicy oraz pedagoga szkolnego. Uczniowie klas I – III mieli okazję wykazać się w trzech konkurencjach, dla których ogniwem łączącym była profilaktyka prozdrowotna. Zajęcia miały charakter drużynowych zawodów i odbyły się pod hasłem kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

więcej

Wyniki 1 - 5 spośród 22

< Poprzednia