Stypendia sportowe

Zaloguj

Stypendia sportowe

Wtorek , 11 grudnia  2007  Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym. Stypendia sportowe stanowią wypłacaną z budżetu Gminy Miasta Tarnowa pomoc finansową wspierającą proces szkolenia sportowego zawodnika. PODSTAWA PRAWNA: dla zawodników posiadających licencję - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) oraz uchwała Nr VI/76/2007 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2007 r. Nr 426, poz. 2838); dla zawodników nieposiadających licencji - ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr VI/77/2007 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2007 r. Nr 426, poz. 2839).

Szczegółowe informacje i wnioski o stypendium.