Stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa za szczególne osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2007/2008

Zaloguj

Stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa za szczególne osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2007/2008

Środa , 25 czerwca  2008 

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa pragnie przypomnieć, że od 1 czerwca do 31 sierpnia 2008 r.  uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz pomaturalnych uczących się na terenie Tarnowa mogą składać wnioski o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa za szczególne osiągnięcia edukacyjne, wysokie wyniki sportowe oraz wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz środowiska lokalnego uzyskane w roku szkolnym 2007/2008.

 

Prawidłowo wypełniony formularz wniosku wraz z wymaganymi dokumentami: uzasadnieniem wniosku przez wnioskodawcę (wychowawcę, dyrektora), opinią Szkolnego Samorządu Uczniowskiego oraz uwierzytelnionymi kopiami dokumentów potwierdzających osiągnięcia należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, parter.

 

Wszyscy wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie o przyznaniu lub odmowie stypendium.

Wręczenie dyplomów nagrodzonym oraz gratulacje planowane są na początek 2009 roku.

 

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) – przejdź.

 

 

 

 

Wniosek o stypendium

Regulamin