Zaloguj

Lista placówek oświatowych

Nazwa, adres Rosnąco Malejąco Typ jednostki Rosnąco Malejąco Typ szkoły Rosnąco Malejąco Nazwa zespołu Rosnąco Malejąco

XIV Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Liceum ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych

info

www

e-mail

XIX Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie (LIKWIDACJA z dn. 31.08.2013 r.)

33-100 Tarnów

Os. Legionów H. Dąbrowskiego 16

Szkoła Liceum ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4

info

www

e-mail

XV Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Liceum ogólnokształcące Zespół Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych

info

www

e-mail

XVI Liceum Ogólnokształcace

33-100 Tarnów

Al. Solidarności 18

Szkoła Liceum ogólnokształcące N/D

info

www

e-mail

XVII Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Liceum ogólnokształcące Zespół Szkół Budowlanych

info

www

e-mail

XVIII Liceum Ogólnokształcące (LIKWIDACJA z dn. 31.08.2013 r.)

33-100 Tarnów

Kochanowskiego 32

Szkoła Liceum ogólnokształcące Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 (LIKWIDACJA z dn. 31.08.2013 r.)

info

www

e-mail

XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

33-100 Tarnów

Bandrowskiego 4

Szkoła Liceum ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi

info

www

e-mail

XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe

33-100 Tarnów

ul. Szujskiego 15

Szkoła Liceum ogólnokształcące N/D

info

www

e-mail

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych nr 1 (LIKWIDACJA z dn. 31.08.2012 r.)

Szkoła Zasadnicza szkoła zawodowa Zespół Szkół Budowlanych

info

www

e-mail

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8

Szkoła Zasadnicza szkoła zawodowa Zespół Szkół Agrotechnicznych i Samochodowych (ZLIKWIDOWANA z dn. 31.08.2008 r.)

info

www

e-mail

Wyniki 70 - 80 spośród 80

...
Następna >