Zaloguj

Lista placówek oświatowych

Nazwa, adres Rosnąco Malejąco Typ jednostki Rosnąco Malejąco Typ szkoły Rosnąco Malejąco Nazwa zespołu Rosnąco Malejąco

Szkoła Policealna Nr 8

33-101 Tarnów

Zbylitowska 9

Szkoła Szkoła policealna Centrum Kształcenia Ustawicznego (od 1.09.2013 r. włączone do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego)

info

www

e-mail

Szkoła Policealna Nr 9

Szkoła Szkoła policealna Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych

info

www

e-mail

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w SOSW

33-100 Tarnów

Romanowicza 9

Szkoła Zasadnicza szkoła zawodowa Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

info

www

e-mail

Technikum nr 1

33-101 Tarnów

ul. Kwiatkowskiego 17

Szkoła Technikum Zespół Szkół Technicznych

info

www

e-mail

Technikum nr 10

Szkoła Technikum Zespół Szkół Agrotechnicznych i Samochodowych (ZLIKWIDOWANA z dn. 31.08.2008 r.)

info

www

e-mail

Technikum nr 11 (od 1.09.2016 r. włączone do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego)

33-101 Tarnów

ul. Kwiatkowskiego 21

Szkoła Technikum Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

info

www

e-mail

Technikum nr 2 (od 1.09.2013 r. włączone do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego)

33-100 Tarnów

Kwiatkowskiego 21

Szkoła Technikum Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

info

www

e-mail

Technikum nr 3

Szkoła Technikum Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych

info

www

e-mail

Technikum Nr 4 im. Tadeusza Tertila

Szkoła Technikum Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

info

www

e-mail

Technikum nr 5

Szkoła Technikum Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych

info

www

e-mail

Wyniki 40 - 50 spośród 80