Zaloguj

Lista placówek oświatowych

Nazwa, adres Rosnąco Malejąco Typ jednostki Rosnąco Malejąco Typ szkoły Rosnąco Malejąco Nazwa zespołu Rosnąco Malejąco

Branżowa Szkoła I stopnia nr 7

Szkoła Zasadnicza szkoła zawodowa Zespół Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych

info

www

e-mail

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia dla Niesłyszacych i Słabo Słyszących w ZSSdNiSS

33-100 Tarnów

ul.Lippóczy'ego 4a

Szkoła Zasadnicza szkoła zawodowa Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących

info

www

e-mail

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia w SOSW

33-100 Tarnów

Romanowicza 9

Szkoła Zasadnicza szkoła zawodowa Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

info

www

e-mail

Bursa Międzyszkolna

33-100 Tarnów

ul. Św. Anny 1

Placówka oświatowa N/D N/D

info

www

e-mail

Centrum Kształcenia Ustawicznego (od 1.09.2013 r. włączone do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego)

33-101 Tarnów

Zbylitowska 9

Zespół szkół N/D N/D

info

www

e-mail

Centrum Kształcenia Zawodowego

33-100 Tarnów

ul. Szujskiego 13

Placówka oświatowa N/D N/D

info

www

e-mail

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

33-101 Tarnów

ul. Kwiatkowskiego 21

Zespół szkół N/D N/D

info

www

e-mail

Gimnazjum Dwujęzyczne (zakończenie działalności w dn. 31.08.2019 r.)

33-100 Tarnów

ul. Mickiewicza 16

Szkoła Gimnazjum Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (przekszt. z dn. 1.09.2019 r. w II Liceum Ogólnokształcące)

info

www

e-mail

Gimnazjum nr 10 (likwidacja 1.09.2017 - włączenie klas gimnazjalnych do Szkoły Podstawowej nr 17)

Szkoła Gimnazjum Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

info

www

e-mail

Gimnazjum nr 11 (likwidacja 1.09.2017 - przekształcenie w XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe)

33-100 Tarnów

ul. Szujskiego 15

Szkoła Gimnazjum N/D

info

www

e-mail

Wyniki 40 - 50 spośród 211