Zaloguj

Lista placówek oświatowych

Nazwa, adres Rosnąco Malejąco Typ jednostki Rosnąco Malejąco Typ szkoły Rosnąco Malejąco Nazwa zespołu Rosnąco Malejąco

Szkoła Muzyczna 2 - stopnia

33-100 Tarnów

ul. Lippóczego 4

Placówka oświatowa N/D N/D

info

www

e-mail

TZDM

Placówka oświatowa N/D N/D

info

www

e-mail

Wydział Edukacji

Organ prowadzący N/D N/D

info

www

e-mail

Zespół Szkół Niepublicznych

33-100 Tarnów

al. Skorupki 9

Zespół szkół N/D N/D

info

www

e-mail

Zespół Szkół Społecznych

33-100 Tarnów

Plac Rybny 2

Zespół szkół N/D N/D

info

www

e-mail

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

33-101 Tarnów

ul. Kwiatkowskiego 21

Szkoła Zasadnicza szkoła zawodowa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

info

www

e-mail

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

33-100 Tarnów

Szujskiego 13

Szkoła Zasadnicza szkoła zawodowa Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

info

www

e-mail

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

Szkoła Zasadnicza szkoła zawodowa Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych

info

www

e-mail

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4

Szkoła Zasadnicza szkoła zawodowa Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych

info

www

e-mail

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5

Szkoła Zasadnicza szkoła zawodowa Zespół Szkół Budowlanych

info

www

e-mail

Wyniki 30 - 40 spośród 211