Zaloguj

Lista placówek oświatowych

Nazwa, adres Rosnąco Malejąco Typ jednostki Rosnąco Malejąco Typ szkoły Rosnąco Malejąco Nazwa zespołu Rosnąco Malejąco

IV Liceum Ogólnokształcące

33-101 Tarnów

ul. Norwida 22

Szkoła Liceum ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

info

www

e-mail

IX Liceum Ogólnokształcące (od 1.09.2013 r. włączony do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego)

33-101 Tarnów

ul. Kwiatkowskiego 21

Szkoła Liceum ogólnokształcące Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

info

www

e-mail

IX Liceum Profilowane (LIKWIDACJA z dn. 31.08.2012 r.)

33-100 Tarnów

Warzywna 3

Szkoła Liceum profilowane Zespół Szkół Medycznych (LIKWIDACJA z dn. 31.08.2013 r.)

info

www

e-mail

Liceum Plastyczne

Szkoła Technikum Zespół Szkół Plastycznych

info

www

e-mail

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "U Konarskiego"

33-100 Tarnów

ul. Szewska 7

Szkoła Liceum ogólnokształcące N/D

info

www

e-mail

Niepubliczne Technikum

33-100 Tarnów

ul. Al. Solidarności 21a

Szkoła Technikum Zespół Szkół Niepublicznych

info

www

e-mail

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna 2 stopnia-L

Szkoła Liceum ogólnokształcące Zespół Szkół Muzycznych

info

www

e-mail

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych - L

Szkoła Liceum ogólnokształcące Zespół Szkół Plastycznych

info

www

e-mail

Policealne Studium Plastyczne

Szkoła Szkoła policealna Zespół Szkół Plastycznych

info

www

e-mail

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia

33-100 Tarnów

ul. Plac Dworcowy 5a

Szkoła Zasadnicza szkoła zawodowa N/D

info

www

e-mail

Wyniki 20 - 30 spośród 80