Zaloguj

Lista placówek oświatowych

Nazwa, adres Rosnąco Malejąco Typ jednostki Rosnąco Malejąco Typ szkoły Rosnąco Malejąco Nazwa zespołu Rosnąco Malejąco

Gimnazjum nr 6 (likwidacja 1.09.2017 - włączenie klas gimnazjalnych do Szkoły Podstawowej nr 14)

33-103 Tarnów

ul. Krzyska 118

Szkoła Gimnazjum N/D

info

www

e-mail

Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi (likwidacja 1.09.2017 - przekształcenie w Szkołę Podstawową Integracyjną nr 25)

33-100 Tarnów

ul. Bandrowskiego 4

Szkoła Gimnazjum Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi

info

www

e-mail

Gimnazjum nr 8 (likwidacja 1.09.2017 - włączenie klas gimnazjalnych do Szkoły Podstawowej nr 23)

33-100 Tarnów

oś. Legionów H. Dąbrowskiego 16

Szkoła Gimnazjum Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4

info

www

e-mail

Gimnazjum nr 9 z klasami sportowymi (likwidacja 1.09.2017 - włączenie klas gimnazjalnych do Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Sportowymi)

33-101 Tarnów

ul. Zbylitowska 7

Szkoła Gimnazjum Zespół Szkół Sportowych (likwidacja 31.08.2017 i usamodzielnienie)

info

www

e-mail

Gimnazjum przy Pogotowiu Opiekuńczym (LIKWIDACJA z dn. 31.08.2012)

33-100 Tarnów

ul. Chemiczna 10 a

Szkoła Gimnazjum Pogotowie Opiekuńcze (z dn. 1.04.2012 przekszt. w Plac. Opiek.-Wychow. "Pogotowie Opiekuńcze" w Centrum Obsługi Placówek Opiek.-Wychow.)

info

www

e-mail

Gimnazjum Specjalne dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w ZSSdNiSS (likwidacja 1.09.2017 - włączenie klas gimnazjalnych do Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Niesłyszących i Słabo Słyszących)

33-100 Tarnów

Lippóczy'ego 4a

Szkoła Gimnazjum Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących

info

www

e-mail

Gimnazjum Specjalne w SOSW (likwidacja 1.09.2017 - włączenie klas gimnazjalnych do Szkoły Podstawowej Specjalnej w SOSW)

33-100 Tarnów

Romanowicza 9

Szkoła Gimnazjum Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

info

www

e-mail

Gimnazjum Specjalne w ZSSP (likwidacja 1.09.2017 - włączenie klas gimnazjalnych do Szkoły Podstawowej Specjalnej w ZSSP)

33-100 Tarnów

ul. Lwowska 178a

Szkoła Gimnazjum Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych

info

www

e-mail

Gimnazjum w Zepole Szkół Niepublicznych (zakończenie działalności w dn. 31.08.2019 r.)

33-100 Tarnów

ul. Skorupki 9

Szkoła Gimnazjum Zespół Szkół Niepublicznych

info

www

e-mail

Gmina Miasta Tarnowa

33-100 Tarnów

ul. Mickiewicza 2

Organ prowadzący N/D N/D

info

www

e-mail

Wyniki 20 - 30 spośród 211