Zaloguj

Lista placówek oświatowych

Nazwa, adres Rosnąco Malejąco Typ jednostki Rosnąco Malejąco Typ szkoły Rosnąco Malejąco Nazwa zespołu Rosnąco Malejąco

Centrum Kształcenia Ustawicznego (od 1.09.2013 r. włączone do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego)

33-101 Tarnów

Zbylitowska 9

Zespół szkół N/D N/D

info

www

e-mail

Bursa Międzyszkolna

33-100 Tarnów

ul. Św. Anny 1

Placówka oświatowa N/D N/D

info

www

e-mail

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia w SOSW

33-100 Tarnów

Romanowicza 9

Szkoła Zasadnicza szkoła zawodowa Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

info

www

e-mail

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia dla Niesłyszacych i Słabo Słyszących w ZSSdNiSS

33-100 Tarnów

ul.Lippóczy'ego 4a

Szkoła Zasadnicza szkoła zawodowa Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących

info

www

e-mail

Branżowa Szkoła I stopnia w ZSN

33-100 Tarnów

ul. Al. Solidarności 21a

Szkoła Zasadnicza szkoła zawodowa Zespół Szkół Niepublicznych

info

www

e-mail

Branżowa Szkoła I stopnia nr 7

Szkoła Zasadnicza szkoła zawodowa Zespół Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych

info

www

e-mail

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5

Szkoła Zasadnicza szkoła zawodowa Zespół Szkół Budowlanych

info

www

e-mail

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4

Szkoła Zasadnicza szkoła zawodowa Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych

info

www

e-mail

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

Szkoła Zasadnicza szkoła zawodowa Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych

info

www

e-mail

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

33-100 Tarnów

Szujskiego 13

Szkoła Zasadnicza szkoła zawodowa Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

info

www

e-mail

Wyniki 200 - 210 spośród 211