Zaloguj

Lista placówek oświatowych

Nazwa, adres Rosnąco Malejąco Typ jednostki Rosnąco Malejąco Typ szkoły Rosnąco Malejąco Nazwa zespołu Rosnąco Malejąco

I Liceum Profilowane (LIKWIDACJA z dn. 31.08.2012 r.)

33-101 Tarnów

ul. Kwiatkowskiego 17

Szkoła Liceum profilowane Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1 (LIKWIDACJA z dn. 31.08.2013 r.)

info

www

e-mail

I Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcące (LIKWIDACJA z dn. 31.08.2012 r.)

33-101 Tarnów

ul. Kwiatkowskiego 17

Szkoła Liceum uzupełniające Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1 (LIKWIDACJA z dn. 31.08.2013 r.)

info

www

e-mail

I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (LIKWIDACJA 31.08.2012 r.)

Szkoła Liceum uzupełniające Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych

info

www

e-mail

II Liceum Ogólnokształcące

33-100 Tarnów

ul. Mickiewicza 16

Szkoła Liceum ogólnokształcące N/D

info

www

e-mail

II Liceum Profilowane (LIKWIDACJA z dn. 31.08.2012 r.)

33-101 Tarnów

ul. Kwiatkowskiego 17

Szkoła Liceum profilowane Zespół Szkół Technicznych

info

www

e-mail

II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące (LIKWIDACJA 31.08.2012 r.)

Szkoła Liceum uzupełniające Zespół Szkół Budowlanych

info

www

e-mail

II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (LIKWIDACJA 31.08.2013 r.)

33-101 Tarnów

ul. Zbylitowska 9

Szkoła Liceum uzupełniające Centrum Kształcenia Ustawicznego (od 1.09.2013 r. włączone do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego)

info

www

e-mail

III Liceum Ogólnokształcące

33-100 Tarnów

ul. Brodzińskiego 6

Szkoła Liceum ogólnokształcące N/D

info

www

e-mail

III Liceum Profilowane (LIKWIDACJA 31.08.2012 r.)

33-100 Tarnów

Kochanowskiego32

Szkoła Liceum profilowane Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 (LIKWIDACJA z dn. 31.08.2013 r.)

info

www

e-mail

Internat w SOSW

33-100 Tarnów

ul. Romanowicza 9

Szkoła Szkoła specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

info

www

e-mail

Wyniki 10 - 20 spośród 80