Ogólnopolskie kampanie profilaktyczno-edukacyjne pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Odpowiedzialny Kierowca” i „Postaw na Rodzinę”

Zaloguj

Ogólnopolskie kampanie profilaktyczno-edukacyjne pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Odpowiedzialny Kierowca” i „Postaw na Rodzinę”

Wtorek , 24 kwietnia  2012 

 

Nasz samorząd przystąpił do największych ogólnopolskich kampanii profilaktyczno – edukacyjnych pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Odpowiedzialny Kierowca” oraz „Postaw na Rodzinę”. Kampanijne zadania w 2012 roku realizują zarówno uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, a także dorośli, więc przedstawiciele całej społeczności lokalnej! W projekcie weźmie udział 4 tarnowskie przedszkola: Przedszkole Nr 13, 19, 24, 32, 8 tarnowskich szkół: Szkoła Podstawowa Nr 8, Szkoła Podstawowa Nr 11, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, Zespół Szkół Sportowych, Gimnazjum Nr 6, Gimnazjum Nr 11, VII Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Medycznych oraz Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza „Przyjazny Dom”.

 

W dniu 12 kwietnia 2012 roku w Centrum Spraw Społecznych Urzędu Miasta Tarnowa odbyło się spotkanie organizacyjne z Koordynatorami Szkół biorącymi udział w projekcie, na którym ustalono harmonogram działań realizowanych podczas trwania akcji oraz przekazano materiały profilaktyczno – edukacyjne w postaci różnorodnych kolorowych i atrakcyjnych wydawnictw, broszur, plakatów i ulotek adresowanych do dzieci, rodziców, dziadków, nauczycieli oraz uczestników ruchu drogowego: od tych najmłodszych do najstarszych.

 

 

KAMPANIA „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”

 

Już po raz piąty, tarnowski samorząd włączył się w kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł przygotowaną przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. W ramach akcji, młodzież tarnowskich szkół uczestniczyć będzie w konkursach plastycznych, literackich, fotograficznych, rozgrywkach sportowych, piknikach oraz happeningach. Wszystko to aby w bardziej atrakcyjny i skuteczny sposób przekonywać młodych ludzi aby zachowali trzeźwość i rozsądek. Głównym celem akcji jest promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań społecznych jako alternatywy wielu zagrożeń, a w szczególności picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

 

Więcej informacji na stronach www.trzezwyumysl.pl.

 

 

KAMPANIA „ODPOWIEDZIALNY KIEROWCA”

 

Pod egidą kampanii ZTU realizowany jest również projekt dla kierowców – Odpowiedzialny Kierowca 2012, przygotowany przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu przy współpracy z Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, który jest odpowiedzią na wciąż rosnący problem pijanych kierowców, brawury i krótkowzroczności za kierownicą. W ramach akcji  organizowane będą w tarnowskich szkołach happeningi, pikniki, wycieczki rowerowe, oraz spotkania z przedstawicielami tarnowskiej Policji. Najmłodsi uczniowie wezmą udział w testach umożliwiających przygotowanie się do egzaminu na kartę rowerową, oraz otrzymają odblaskowe zawieszki, dzięki którym będą na pewno lepiej widoczni na drodze. Młodzież będzie miała możliwość zapoznania się ze zmianami, jakie w ostatnim czasie wprowadzono do ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Główne cele kampanii to: walka z kierowcami prowadzącymi pod wpływem alkoholu, promocja bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawa znajomości przepisów ruchu drogowego. Bezpieczne drogi i trzeźwi kierowcy to kwestie, na których zależy każdemu, bez względu na to, czy jest uczniem, rodzicem, policjantem z „drogówki” czy też członkiem rady gminy. Poprzez zaangażowanie się w  wyżej wymienione działania chcemy również zwiększyć świadomość  zachowania trzeźwości wśród kierowców, oraz poprawić bezpieczeństwo na drogach.

 

Więcej informacji na stronach www.odpowiedzialnykierowca.pl.

 

 

KAMPANIA „POSTAW NA RODZINĘ”

 

Po raz pierwszy będziemy uczestniczyć w  kampanii „Postaw na Rodzinę” przygotowaną przez Krakowską Akademię Profilaktyki. Jest to projekt, który w pozytywny i otwarty sposób nawiązuje do wartości rodzinnych. Prawdziwa więź z rodzicami jest najsilniejszym czynnikiem chroniącym dzieci przed podejmowaniem zachowań ryzykownych – sięganiem po alkohol, narkotyki, dopalacze czy chodzeniem na wagary. Kampania ma na celu pokazać jak być blisko swojego dziecka i wspierać go w podejmowaniu mądrych wyborów, jasno określając swoje oczekiwania i wyznaczając granice. Głównym miejscem realizacji kampanii będą szkoły, które w ramach swoich programów profilaktyki chętnie kreują w uczniach prorodzinne postawy. Materiały „Postaw na Rodzinę” służą pomocą w dialogu z rodzicami i przedstawiają im istotne informacje o roli rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa w praktyce zachowań ryzykownych. Materiały zostaną wykorzystane podczas wiosennych festynów, rodzinnych pikników, happeningów na wywiadówkach profilaktycznych, imprezach z okazji Dnia Matki czy Dnia Dziecka.

Wszystkie wyżej wymienione działania profilaktyczno-edukacyjne finansowane są z budżetu Gminy Miasta Tarnowa w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2012 rok. Łączna kwota przeznaczona na zakup materiałów kampanijnych wynosi 5.565 zł w tym: „Kampania ZTU” 2.460 zł, „Postaw Na Rodzinę” 1.845 zł, „Odpowiedzialny Kierowca” 1.230 zł.

 

Z ramienia samorządu kampanię koordynuje: Aneta Michalska-Kocjan – Inspektor Biura Pomocy Społecznej w Centrum Spraw Społecznych UMT.

 

Więcej informacji na stronach www.postawnarodzine.pl.

 

 

DZIAŁANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK W 2012 r. – przejdź

 

 

Ponadto:

Informacje na temat ogólnopolskiej kampanii ”Zachowaj trzeźwy umysł” w Tarnowie w 2010 r. – przejdź

Działania szkół i placówek w 2010 r.– przejdź

Informacje na temat ogólnopolskiej kampanii ”Zachowaj trzeźwy umysł” w Tarnowie w 2011 r. – przejdź

Działania szkół i placówek w 2011 r.– przejdź