Raporty z badań Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno- Terapeutycznej w Tarnowie dotyczące wychowania, problemów wychowawczych.

Zaloguj

Raporty z badań Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno- Terapeutycznej w Tarnowie dotyczące wychowania, problemów wychowawczych.

Niedziela , 18 listopada  2007 

  

2015

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród tarnowskiej młodzieży i rodziców w 2015 rokuPOMOC PSYCHOLOGICZNA W TARNOWIE” - Agnieszka Latos

2014 Raport z badań ankietowych przeprowadzonych w tarnowskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w 2014 roku „Kondycja psychiczna nastolatków” - Agnieszka Latos
2013 Raport z badań ankietowych przeprowadzonych w tarnowskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych w 2013 roku „Poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole” – Inga Prusak 
2012

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych w tarnowskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w 2005 i 2012 roku „Młodzież a substancje psychoaktywne” - Inga Prusak we współpracy z zespołem SPPT

2011

Raport z badań ankietowych w tarnowskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych „Mobbing i bullying a poczucie bezpieczeństwa w szkole” - Agnieszka Latos we współpracy z zespołem SPPT

2010 Raport z badań ankietowych - Tarnowianie na wagarach - Agnieszka Latos we współpracy z zespołem SPPT
2009

Raport z badań nad cyberprzemocą wśród młodzieży szkół tarnowskich - Agnieszka Latos we współpracy z zespołem SPPT

2007

Raport z badań nad czasem wolnym młodzieży miasta Tarnowa - Agnieszka Latos we wspólpracy z zespołem SPPT

Informacja o zagrożeniach dzieci i młodzieży - Agnieszka Zaród, Agnieszka Skołyszewska, przy współpracy z zespołem SPPT

2006

Zachowania agresywne w społeczności uczniów tarnowskich szkół , raport Agnieszki Zaród

Monitoring programów profilaktycznych w tarnowskich szkołach, raport Agnieszki Zaród

2005 Młodzież a substancje psychoaktywne. Raport dotyczący problemów narkomanii, alkoholizmu u uczniów tarnowskich szkół.  Opracowanie raportu w oparciu o przeprowadzone badania zagrożeń substancjami psychoaktywnymi: Agnieszka Zaród
2002

Raport: zagrożenia dzieci i młodzieży w szkołach tarnowskich. Badania porównawcze1995 - 2002

Prezentacja z powyższego raportu - Młodzież a alkohol - tendencje zmian