Wychowanie do wartości w Przedszkolu publicznym nr 31 w Tarnowie

Zaloguj

Wychowanie do wartości w Przedszkolu publicznym nr 31 w Tarnowie

Piątek , 01 lipca  2011 

Przedszkole Publiczne nr 31 w Tarnowie realizuje wieloletni program „Wychowanie do wartości”, którego celem jest poznanie przez dzieci własnego dziedzictwa kultury, budzenie szacunku wobec tradycji, a także kształtowanie tożsamości narodowej, poprzez twórcze uczestnictwo w życiu kulturalnym, rozwijanie postawy otwartości wobec swojego miasta i regionu. Placówka stara się w świadomości swoich wychowanków utrwalić nieprzemijające wartości, takie jak: dobro, miłość, patriotyzm, szacunek do osób starszych. Podejmowane działania zmierzają w trzech kierunkach: wychowania patriotycznego, poznania postaci Jana Pawła II i jego przesłania jak również historii i współczesności Tarnowa oraz wybitnych jego mieszkańców.

 

W ramach wychowania patriotycznego znajduje się wieloletnia realizacja obchodów Święta Niepodległości. Jest ona okazją spotkania się 3 pokoleń Polaków z bliskiego otoczenia dzieci - pradziadków, dziadków, sąsiadów, przyjaciół rodzin - i stanowi żywą lekcję historii dla najmłodszych. Pomaga w ukazaniu patriotyzmu ludzi walczących o niepodległość kraju oraz zapoznaje przedszkolaków z dziejami naszego narodu. Dzieci poprzez opowieści oraz przekaz utworów poetyckich i piosenek mają możliwość zadumy nad losami bohaterów oraz państwa polskiego. Spotkanie z kombatantami budzi uczucia szacunku i wdzięczności dla tych, którzy walczyli za Ojczyznę. Duże znaczenie dla tej inicjatywy ma współpraca  przedszkola z Urzędem Miasta Tarnowa, Związkiem Sybiraków, Związkiem Armii Krajowej, emerytowanymi nauczycielami, organizacjami kombatanckimi jak również rodzicami wychowanków.

 

Do zapoznania przedszkolaków z postacią Jana Pawła II Wielkiego inspirował w minionym roku szkolnym fakt jego beatyfikacji. W przedszkolu zorganizowano zajęcia edukacyjne dla dzieci przybliżające im postać Ojca Świętego, których celem było rozbudzanie zainteresowania życiem i nauczaniem papieża Polaka oraz wdrażanie zasad jego nauczania w życie. Dzieci uczestniczyły w konkursie plastycznym „Nasz Papież”, który ułatwiał pogłębienie wśród nich wiedzy o jego osobowości i działaniach. Maluchy, rozwijając swoją kreatywność, przedstawiały swoje wyobrażenia Ojca Świętego. Podsumowaniem wcześniejszych przedsięwzięć była akademia z okazji beatyfikacji Jana Pawła II. Scenariusz spektaklu ułożyli nauczyciele przedszkola. Był on ich własną refleksją dotyczącą tego wybitnego Polaka. Poprzez odwoływanie się do wspomnień wywołano wiele przeżyć emocjonalnych, poczucie dumy z jego dokonań i osiągnięć innych słynnych rodaków. Wychowankowie prezentowali fragmenty tekstów Karola Wojtyły oraz wiersze i pieśni związane z jego osobą w tym ulubione piosenki Ojca Świętego.

 

W tym roku przedszkole podjęło się również dużego przedsięwzięcia jakim było opracowanie projektu edukacyjnego „Hetman Jan Tarnowski w oczach przedszkolaków”. Zostały nim objęte dzieci 5 i 6-letnie z kilku tarnowskich przedszkoli (Przedszkola nr 3, 14, 17, 21, 22, 31, 33) oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Tarnowcu. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 

1. Prezentacja multimedialna postaci Hetmana Jana Tarnowskiego w wykonaniu nauczycieli i utalentowanych dzieci z Przedszkola Publicznego 31 oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Tarnowcu.

 

2. Udział w inauguracji Roku Hetmana Jana Tarnowskiego w ramach uroczystości 450-tej rocznicy urodzin hetmana Jana Tarnowskiego. Dzieci uczestniczyły w Mszy św. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie, złożyły wieniec przed jego pomnikiem nagrobnym, a następnie, w barwnym „korowodzie hetmańskim”, wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Tarnowcu, II Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie  i innymi gośćmi przeszły na tarnowski rynek. Tu zaprezentowały krótki program artystyczny składający się z wierszy i piosenek patriotycznych.

 

3. Udział w Olimpiadzie Sportowej pod hasłem „Hetman Jan Tarnowski zaprasza”, organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 23. Przybyłych na spartakiadę gości i sportowców witał w imieniu Hetmana Wielkiego Koronnego - podkomorzy. Konkurencje sportowe miały na celu wyłonienie tzw. „gońców hetmańskich”. Dzieci walczyły dzielnie o ten zaszczytny tytuł (sic!) otrzymując cenne nagrody.

 

4. Zorganizowanie Rajdu Przedszkolaków na Górę Św. Marcina. Do współpracy zaproszono wolontariuszy z Pałacu Młodzieży: z Klubu Aktywnej Młodzieży pod opieką pani Iwony Kędroń i Klubu Kreatywnej Młodzieży pod opieką pani Joanny Wielgus oraz młodzież - wychowanków Bursy Międzyszkolnej pod opieką pani Agnieszki Wojnowskiej. W Rajdzie uczestniczyły dzieci z 7 tarnowskich przedszkoli (nr 3, 14, 17, 21, 26, 31, 33) oraz zaprzyjaźnionej szkoły w Tarnowcu. 10-cio osobowe patrole miały za zadanie zdobycie punktów - elementów układanki w zadaniach sprawnościowych i teoretycznych pogłębiających wiedzę o Tarnowie i ekologii.

 

5. Zorganizowanie w przedszkolu pikniku środowiskowego „Moje miasto Tarnów”

z m.in. turniejem wiedzy o Tarnowie, pokazem walk rycerskich i degustacją ciasteczek z herbem Tarnowa.

 

6. Uroczyste zakończenie projektu „Hetman Jan Tarnowski w oczach przedszkolaków” z udziałem przedstawicieli władz miasta, dyrektorów, nauczycieli przedszkoli i szkół uczestniczących w projekcie. Zaprezentowano spektakl teatralny „Legenda o Hetmanie Tarnowskim” i ogłoszono rozstrzygnięcie międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego „Spacer po Tarnowie”. Dużym powodzeniem cieszyła się galeria prac plastycznych.

 

Wymienione wyżej przedsięwzięcia stały się inspiracją do podobnych działań w przyszłości.

 

 

 

Opracowanie:

Kinga Witek - dyrektor Przedszkola nr 31

Beata Witek - nauczyciel