noindex,follow
Zespoły szkół

Zaloguj

Zespoły szkół

Wtorek , 18 stycznia  2011 

Lp.

Nazwa

Adres UONET

1

Zespół Szkół Sportowych

https://uonet.umt.tarnow.pl/015222

2

Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych

https://uonet.umt.tarnow.pl/021909

3

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

https://uonet.umt.tarnow.pl/004661

4

Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych

https://uonet.umt.tarnow.pl/000490

5

Zespół Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych

https://uonet.umt.tarnow.pl/002936

6

Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych

https://uonet.umt.tarnow.pl/001319

7

Zespół Szkół Medycznych

https://uonet.umt.tarnow.pl/006740

8

Zespół Szkół Technicznych

https://uonet.umt.tarnow.pl/001109

9

Zespół Szkół Budowlanych

https://uonet.umt.tarnow.pl/013682

10

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych

https://uonet.umt.tarnow.pl/004245

11

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

https://uonet.umt.tarnow.pl/006567

12

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

https://uonet.umt.tarnow.pl/013687

13

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4

https://uonet.umt.tarnow.pl/005590

14

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5

https://uonet.umt.tarnow.pl/009199

15

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1

https://uonet.umt.tarnow.pl/021908

16

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2

https://uonet.umt.tarnow.pl/007957

17

Zespół Szkół Plastycznych

https://uonet.umt.tarnow.pl/007647

18

Zespół Szkół Muzycznych

https://uonet.umt.tarnow.pl/008464

19

Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących

https://uonet.umt.tarnow.pl/021100