I Turniej Piłki Siatkowej drużyn mieszanych Szkół Ponadgimnazjalnych.

Zaloguj

I Turniej Piłki Siatkowej drużyn mieszanych Szkół Ponadgimnazjalnych.

Wtorek , 22 stycznia  2008 
R e g u l a m i n
 
I Turnieju Piłki Siatkowej Szkół Ponadgimnazjalnych
drużyn mieszanych
-Tarnów 2008 -
pod patronatem Dziennika Polskiego
 
Organizator:
 
Organizatorem turnieju jest  Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie.
 
Termin i miejsce:
 
Turniej odbędzie się w dniu 01.02.2008r.o godzinie 9.00 w hali sportowej TOSiR w Tarnowie, ul. Krupnicza 8a.
 
Uczestnictwo:
 
w turnieju prawo startu mają drużyny reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne,
nie ogranicza się ilości drużyn zgłoszonych z jednej szkoły,
zespół liczy do 12 osób, w skład drużyny mogą wchodzić uczniowie jednej szkoły ponadgimnazjalnej,
każdorazowo na boisku musi przebywać 3 chłopców i 3 dziewczęta,
opiekunowie winni przedstawić ostateczny skład swojej drużyny, najpóźniej przed rozpoczęciem turnieju,
wykaz winien zawierać: nazwisko i imię, datę urodzenia, oraz nazwę drużyny,
zgłoszeni zawodnicy mogą reprezentować wyłącznie swoje drużyny,
każdy zawodnik winien posiadać legitymację szkolną stwierdzającą tożsamość.
 
Zgłoszenia:
 
Zgłoszenia do turnieju należy przesłać w terminie do dnia 25 stycznia 2008 r. na adres:
Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Gumniska 25
33-106 Tarnów   tel. 014/622-07-10.
 
Losowanie grup odbędzie się w dniu turnieju.         
 
System rozgrywek:
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami piłki siatkowej. (Z założeniem, że każdorazowo na boisku musi przebywać 3 chłopców i 3 dziewczęta.)
 
 
Postanowienia końcowe:
 
·         wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy,
·         ewentualne protesty należy składać na piśmie u Sędziego Głównego z wpłatą kaucji w wysokości 30,- zł,
·         Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
 
 
 
 
Komitet Organizacyjny.