Wyniki naboru do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Zaloguj

Wyniki naboru do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Sobota , 26 lipca  2008 

2011

 

Poniżej publikujemy wyniki naboru do tarnowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku 2011:

- WYNIKI NABORU DO GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2011;

  

2010

 

Poniżej publikujemy wyniki naboru do tarnowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku 2010:

- WYNIKI NABORU DO GIMNAZJÓW 2010;

- WYNIKI NABORU DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2010;

 

 

2009

Poniżej publikujemy wyniki naboru do szkół ponadgimnazjalnych Tarnowa w roku 2009.

 

Wyniki prezentowane są na trzech prezentacjach.
1.       Prezentacja „Nabór 2009” (spakowana) przedstawia wyniki naboru z punktu widzenia szkoły ponadgimnazjalnej, informuje ona, jaka jest struktura naboru w porównaniu do lat poprzednich. Ilu uczniów przyjęto, do jakich typów szkół, jakie są ich wyniki egzaminu gimnazjalnego i liczby zdobytych punktów z naboru. Jest prezentacją pozwalająca na diagnozę naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla całego miasta. Jest informacją z jakimi uczniami, absolwentami gimnazjów, rozpoczynają pracę szkoły ponadgimnazjane.
 
2.   Prezentacja „Wyniki naboru do szkół 2009” jest informacją dla każdej szkoły ponadgimnazjalnej, jacy uczniowie rozpoczynają naukę w tej szkole. W zależności od liczby punktów z naboru przedstawiono w niej strukturę uczniów przyjętych do danej szkoły. To informacja, diagnoza na starcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Informuje, jacy absolwenci gimnazjów są uczniami klas pierwszych tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2009/2010. Polecamy tą prezentację dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych, ale również rodzicom uczniów i uczniom.
3.   Prezentacja (spakowana) „Droga edukacyjna gimnazjalisty Tarnowa - 2009” , jest informacja dla gimnazjów, jakich wyborów dokonali ich absolwenci. Jest również informacja o ich wynikach edukacyjnych, punktach z egzaminu gimnazjalnego i punktach z naboru.
 
Poniżej publikujemy dane uzyskane dzięki elektronicznej formie naboru do gimnazjów. Publikujemy dane ogólne są to informacje o: liczbie uczniów przyjętych do gimnazjów Tarnowa, liczbie absolwentów szkół podstawowych spoza Tarnowa przyjętych do tarnowskich gimnazjów, strukturze płci przyjętych uczniów. Ponadto przekazujemy informację o uczniach kończących szkołę podstawową i uczniach przyjętych do tarnowskich gimnazjów. Są to ich średnie punktów ze sprawdzianu po klasie 6, średnie ocen ze świadectw, liczby uczniów w zależności od skali saninowej. Publikujemy również informację o dokonanych przez absolwentów szkół podstawowych wyborach gimnazjów.
            Informacje te są częściową informacją o wynikach edukacyjnych szkół podstawowych. Warto je przeanalizować w każdej szkole podstawowej głębiej. Dyrektorzy gimnazjów uzyskują informację jacy uczniowie zostali przyjęci do danego gimnazjum pozwoli im ona na analizę po trzech latach edukacji w gimnazjum edukacyjnej wartości dodanej.
 

2008

Poniżej publikujemy wyniki naboru do szkół ponadgimnazjalnych Tarnowa w roku 2008.

Wyniki prezentowane są na trzech prezentacjach.
1.       Prezentacja „Nabór 2008” przedstawia wyniki naboru z punktu widzenia szkoły ponadgimnazjalnej, informuje ona, jaka jest struktura naboru w porównaniu do lat poprzednich. Ilu uczniów przyjęto, do jakich typów szkół, jakie są ich wyniki egzaminu gimnazjalnego i liczby zdobytych punktów z naboru. Jest prezentacją pozwalająca na diagnozę naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla całego miasta. Jest informacją z jakimi uczniami, absolwentami gimnazjów, rozpoczynają pracę szkoły ponadgimnazjane.
2.       Prezentacja „Wyniki naboru do szkół - 2008” jest informacją dla każdej szkoły ponadgimnazjalnej, jacy uczniowie rozpoczynają naukę w tej szkole. W zależności od liczby punktów z naboru przedstawiono w niej strukturę uczniów przyjętych do danej szkoły. To informacja, diagnoza na starcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Informuje, jacy absolwenci gimnazjów są uczniami klas pierwszych tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych.
3.       Prezentacja (spakowana) „Droga edukacyjna gimnazjalisty Tarnowa- 2008” , jest informacja dla gimnazjów, jakich wyborów dokonali ich absolwenci. Jest również informacja o ich wynikach edukacyjnych, punktach z egzaminu gimnazjalnego i punktach z naboru.
Zachęcamy do analizy tych prezentacji Dyrektorów, Rady Pedagogiczne szkół ale również i rodziców i uczniów. Dla społeczności szkolnych to diagnoza wstępna – szkoły ponadgimnazjalne lub końcowa – gimnazja. Dla uczniów i rodziców to informacja: jakie wyniki powinienem uzyskać uczeń, aby dostać się do wymarzonej szkoły. Analiza tych wyników może prowadzić do trafnych wniosków pozwalających na poprawę jakości pracy tarnowskich szkół.Strona 1 spośród 2

< Poprzednia