Sprawdzian po klasie VI, Egzamin gimnazjalny, Matura

Zaloguj

Sprawdzian po klasie VI, Egzamin gimnazjalny, Matura

Sobota , 03 listopada  2007 

Edukacyjna wartość dodana  - dane CKE dla tarnowskich gimnazjów

Prezentacje dotyczace: wyników sprawdzianu po klasie 6, egzaminu gimnazjalnego 2009 , zdawalności matury 2009.

Osiągnięcia uczniów kończacych szkołę podstawową 2008 - opracowanie CKE

Prezentacja wyników sprawdzianu po klasie szóstej tarnowskich szkół - 2008

Wyniki sprawdzianu po klasie VI tarnowskich szkół podstawowych w roku 2008

Wyniki sprawdzianu po klasie VI tarnowskich szkół podstawowych w roku 2007. Dane z portalu Scholaris.

Wyniki sprawdzianu po klasie VI - 2007 - prezentacja.

Wyniki sprawdzianu po klasie VI tarnowskich szkół podstawowych w roku 2006. Dane z portalu Scholaris.

Prezentacja wyników egzaminu gimnazjalnego rok 2008.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego część matematyczno - przyrodnicza tarnowskich gimnazjów w roku 2008.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego część matematyczno - przyrodnicza tarnowskich gimnazjów w roku 2007. Dane z portalu Scholaris.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego część matematyczno - przyrodnicza tarnowskich gimnazjów w roku 2006. Dane z portalu Scholaris.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna tarnowskich gimnazjów w roku 2008.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna tarnowskich gimnazjów w roku 2007. Dane z portalu Scholaris.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna tarnowskich gimnazjów w roku 2006. Dane z portalu Scholaris.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego obie części - 2007 - prezentacja.

Wyniki matur 2007 - publikacja CKE

Niektóre wyniki matury 2007 - prezentacja.

Materiały OKE Kraków i CKE dotyczące egzaminów zawodowych.

  • Prezentacja z konferencji egzaminów zawodowych - jesień 2007.
  • Wyniki sesji letniej 2007 technika i szkoły policealne - OKE w Krakowie 
  • Wyniki sesji letniej 2007 zasadnicze szkoły zawodowe - OKE w Krakowie 
  • Informacja CKE o krajowych wynikach egzaminu zawodowego w 2007 r.