Edukacyjna Wartość Dodana - Gimnazja Tarnów

Zaloguj

Edukacyjna Wartość Dodana - Gimnazja Tarnów

Środa , 15 lipca  2009 

Zespół Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD)  powołany przez Centralną Komisje Egzaminacyjną korzystając z gościny portalu Scholaris i jego gospodarza czyli CODN, publikuje trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne dla gimnazjów.

Zgodnie z informacja na stronie:  http://cke.scholaris.pl/ „Są one pomyślane jako źródło informacji o gimnazjach przydatne w ewaluacji zewnętrznej. W syntetyczny, graficzny sposób charakteryzują gimnazja ze względu na wyniki egzaminacyjne oraz efektywność nauczania.”

 

 

Edukacyjna Wartość Dodana

 

Na stronie Scholaris http://cke.scholaris.pl/ znajdują się wybrane wyniki prac zespołu realizującego projekt "Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD)".

 

Poniżej publikujemy linki do stron z informacją jak szacować EWD i jak odczytywać wykresy oraz prezentacje dot. Edukacyjnej Wartości Dodanej. Wskaźniki obliczone zostały na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006-2008 i 2007-2009 dla tarnowskich gimnazjów.

  

Jak obliczono wskaźniki?

 

Jak odczytać wykresy?

 

Edukacyjna Wartość Dodana – wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006-2008 – prezentacja

           

Edukacyjna Wartość Dodana – wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2007-2009 – prezentacja

 

 

Przewidywane wyniki egzaminu gimnazjalnego 2012

 

Dzięki wprowadzeniu elektronicznej wersji naboru do gimnazjów, uzyskano dane pozwalające na próbę wyliczenia przewidywanego wyniku egzaminu gimnazjalnego 2012”  dla uczniów aktualnie przyjętych do tarnowskich gimnazjów. Do wyliczenia tego wskaźnika zastosowano kalkulatory Edukacyjnej Wartości Dodanej  (EWD) z lat 2005,2006,2007,2008 dostępne na stronie http://www.ewd.edu.pl/kalkulatory-ewd.php