ZATRUDNIENIE PSYCHOLOGA NA ZASTĘPSTWO

Zaloguj

ZATRUDNIENIE PSYCHOLOGA NA ZASTĘPSTWO

Czwartek , 19 stycznia  2023 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie, ul. Chyszowska 3 zatrudni nauczyciela:

stanowisko: psycholog

placówka: poradnia publiczna

wymiar: etat (pensum 20 godz./tyg.)

zatrudnienie: zastępstwo.

 

Wymagane kwalifikacje: zgodnie z §18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 z późn. zm.).

 

Atutem będą podsiadane dodatkowe kwalifikacje ( np. w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, spektrum autyzmu, neuroterapii) oraz certyfikaty uprawniające do posługiwania się narzędziami diagnostycznymi, w szczególności SB5.

 

Wymagane dokumenty:

1. CV.

2. List motywacyjny.

3. Kopie dokumentów poświadczających posiadane  kwalifikacje.

 

Dokumenty należy składać:

1) bezpośrednio w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie, ul. Chyszowska 3, lub

2)przesłać za pośrednictwem poczty  na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie, ul. Chyszowska 3,  33-100 Tarnów,

lub

3)przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP. Adres skrytki ePUAP Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie: /ppptarnow/SkrytkaESP 

w terminie do 30 stycznia 2023 r. do godz. 15.00.

 

Kontakt: sekretariat tel. 14 655 99 95.

 

 

 

Źródło: PPP w Tarnowie