Patroni tarnowskich szkół i placówek oświatowych

Zaloguj

Patroni tarnowskich szkół i placówek oświatowych

Środa , 29 lutego  2012 

 

Szkoły podstawowe

Lp.

Szkoła

Patron

1.

Szkoła Podstawowa nr 1
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5
Klementyna Hoffmanowa

2.

Szkoła Podstawowa nr 2 Stanisław Konarski

3.

Szkoła Podstawowa nr 3 Maria Konopnicka

4.

Szkoła Podstawowa nr 5 Tadeusz Kościuszko

5.

Szkoła Podstawowa nr 8 Krzysztof Kamil Baczyński

6.

Szkoła Podstawowa nr 9 Orlęta Lwowskie

7.

Szkoła Podstawowa nr 10 Roman „Sybirak” Sanguszko

8.

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 Maria Dąbrowska

9.

Szkoła Podstawowa nr 14 Stefan Jaracz

10.

Szkoła Podstawowa nr 15 Józef Bem

11.

Szkoła Podstawowa nr 17
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
Eugeniusz Kwiatkowski

12.

Szkoła Podstawowa nr 18 Jan Kochanowski

13.

Szkoła Podstawowa nr 19 Polska Marynarka Handlowa

14.

Szkoła Podstawowa nr 20 z Klasami Sportowymi
w Zespole Szkół Sportowych
Władysław Broniewski

15.

Szkoła Podstawowa nr 23
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4
Jan Paweł II

16.

Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkół Specjalnych Przyszpitalnych
Albert Chmielowski

17.

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1
(niepubliczna TTO)
Józef Tischner
  

Gimnazja

Lp.

Szkoła

Patron

1.

Gimnazjum nr 1
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5
Jan Nowak-Jeziorański

2.

Gimnazjum nr 2 Mikołaj Kopernik

3.

Gimnazjum nr 4 Jerzy Braun

4.

Gimnazjum nr 6 Jan Paweł II

5.

Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6
z Oddziałami Integracyjnymi
Janusz Korczak

6.

Gimnazjum nr 8
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4
Stanisław Westwalewicz

7.

Gimnazjum nr 11 Roman Brandstaetter

8.

Gimnazjum Dwujęzyczne
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
Święta Kinga

9.

Zespół Szkół Sportowych Polscy Olimpijczycy

  

Szkoły ponadgimnazjalne

Lp.

Szkoła

Patron

1.

I Liceum Ogólnokształcące Kazimierz Brodziński

2.

II Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
Jan Tarnowski

3.

III Liceum Ogólnokształcące Adam Mickiewicz

4.

IV Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
Jan Paweł II

5.

V Liceum Ogólnokształcące Janusz Korczak

6.

XVI Liceum Ogólnokształcące Armia Krajowa

7.

Zespół Szkół Medycznych Hanna Chrzanowska

8.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Jan Szczepanik

9.

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1 Tadeusz Zwisłocki

10.

Zespół Szkół Technicznych Ignacy Mościcki 

11.

Technikum nr 4

w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
Tadeusz Tertil

12.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych Józef Piłsudski

13.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych Tadeusz Kościuszko

14.

Zespół Szkół Muzycznych Ignacy Jan Paderewski

15.

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
w Zespole Szkół Plastycznych
Artur Grottger

16.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Eugenia Gierat

17.

Centrum Kształcenia Ustawicznego Stefan Wyszyński

18.

Zespół Szkół Społecznych

(niepubliczna TTO)
Józef Tischner

19.

Rzemieślnicze Centrum Szkół Zawodowych
(niepubliczna)

Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe

 

Placówki oświatowe 

Lp.

Placówka

Patron

1.

Przedszkole Publiczne nr 29 Maria Konopnicka

2.

Warsztat Terapii Zajęciowej Jan Paweł II

 

Szkoły, których działalność wygasła w trakcie realizacji projektu

Lp.

Szkoła

Patron

1.

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Samochodowych

(wygasła w 2008 r.)
Wincenty Witos

2.

Szkoła Podstawowa nr 7
(wygasła w 2009 r.)
Stanisław Staszic