Więcej o Edunet

Zaloguj

Więcej o Edunet

Sobota , 03 listopada  2007 
Elektroniczne Środowisko Przepływu Pracy

Bardzo ważną składową Edunet jest Elektroniczne Środowisko Przepływu Pracy (EŚPP) oraz zrealizowany w jego ramach Cyfrowy Urząd (CU). Są to aplikacje umożliwiające zorganizowanie wewnętrzne pracy urzędu w formie elektronicznej. Obieg poczty w urzędzie, jej rejestracja, dekretacja, monitoring załatwiania spraw zostają realizowane elektronicznie. Możliwy jest również kontakt z obywatelem, jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Tarnowa w formie elektronicznej. Pomocnym w tych kontaktach będzie wdrożony dzięki Edunet podpis elektroniczny. System pozwala na obsługę kwalifikowanego i niekwalifikowanego podpisu elektronicznego. Certyfikat podpisu niekwalifikowanego będzie wydawany przez Centrum Autoryzacji (CA) wdrożone dla potrzeb wewnętrznych Urzędu. Jednostki organizacyjne miasta w tym szkoły dzięki CU będą korespondowały z urzędem w formie elektronicznej. Korespondencja będzie rejestrowana elektronicznie, dekretowana elektronicznie i monitorowany będzie tok załatwiania sprawy. Również w formie elektronicznej otrzymają Państwo Dyrektorzy korespondencję od UMT. Ponieważ CU powstaje w powiązaniu z działaniami zmierzającymi do usprawniania zarządzania edukacją zostanie on wdrożony w pierwszej kolejności w Wydziale Edukacji i w podległych temu wydziałowi jednostkach. Dzięki CU zaoszczędzimy wiele ton papieru. Usprawnimy przepływ informacji pomiędzy szkołami a WE.
EŚPP usprawni i uporządkuje przepływ informacji wewnątrz urzędu.


Strona 5 spośród 5

Następna >