Więcej o Edunet

Zaloguj

Więcej o Edunet

Sobota , 03 listopada  2007 
Ankiety

Jest to składowa EDUNET umożliwiająca tworzenie i przeprowadzanie ankiet..
W szkole istnieje częsta konieczność przeprowadzenia badań ankietowych dla uczniów, rodziców lub nauczycieli. Zwykle wymaga to opracowania ankiety i długiej mozolnej pracy związanej z opracowaniem wyników ankiet. Dzięki Edunet możliwe będzie przeprowadzanie ankiety wyboru, wielokrotnego wyboru, z pytaniami otwartymi lub mieszanych ankiet w formie elektronicznej. Udostępnienie jej w Internecie np. dostęp na komputerach w pracowni komputerowej po zalogowaniu użytkowników do systemu. Zorganizowanie ankietowania (wypełniania ankiet komputerowo) i uzyskania statystycznych wyników ankiet dla pytań wyboru automatycznie. Niezależnie dzięki możliwości eksportu wyników możliwe jest samodzielne opracowanie ankiety, w szczególności pytań otwartych. Podobnie nauczyciel może zorganizować sobie w szkole badania testowe. Funkcjonalność ta ułatwi dyrektorom szkół sprawowanie nadzoru pedagogicznego, nauczycielom pozwoli uzyskiwać informacje od rodziców i uczniów.

Forum


W ramach Edunet powstało Forum. Ma to być forum edukacyjne służące do wymiany doświadczeń między dyrektorami szkół, nauczycielami. Na forum możliwe będą równie dyskusje edukacyjne i innych środowisk np. nauczycieli i rodziców. Ma to być narzędzie do wymiany doświadczeń, konsultacji oraz dyskusji. Wszystko ma zmierzać do poprawy jakości funkcjonowania tarnowskich szkół.


Strona 4 spośród 5