Więcej o Edunet

Zaloguj

Więcej o Edunet

Sobota , 03 listopada  2007  E - wywiadówka

E - wywiadówka to funkcjonalność pozwalająca szkole przekazać zainteresowanemu rodzicowi w formie elektronicznej, przez Internet, informacje o postępach swojego dziecka. Zakres, częstotliwość informacji jest zależna od szkoły. Szkoła może przekazywać takie informacje np. raz w miesiącu lub raz w semestrze w pełnym zakresie udostępnianym przez system lub w jego części. Dostęp do informacji będzie miał oczywiście uprawniony rodzic. Rodzic który będzie zainteresowany taka formą kontaktu ze szkołą. W szkole będzie administrator lokalny, który będzie nadawał te uprawnienia rodzicowi. Dzięki telecentrom funkcjonującym już w Tarnowie dostęp do Internetu dla każdego rodzica jest możliwy. Wystarczy wybrać się do najbliższej filii biblioteki miejskiej lub do głównej siedziby biblioteki, zalogować się w Edunet i uzyskać dotyczące mojego dziecka informacje. E – wywiadówka nie może zastąpić normalnych tradycyjnych kontaktów nauczycieli i rodziców. Ma być jedynie uzupełnieniem tych kontaktów, ma ułatwić i przyśpieszyć przekazywanie informacji dla rodziców. E- wywiadówka będzie wsparciem dla wychowawców klas, dzięki tej aplikacji możliwe będzie przygotowanie sprawne informacji na tradycyjną wywiadówkę. Sprawne funkcjonowanie aplikacji E – wywiadówka będzie zależało od dobrej organizacji pracy z tą aplikacją w szkole. Podział zadań dla nauczycieli w zakresie wprowadzania danych, sprawne zarządzanie administrowanie aplikacją nie doda pracy nauczycielom a ułatwi im prace i zwiększy współpracę szkoły z rodzicami.

Nabór


Edunet zawiera również składowa pozwalającą na realizacje w formie elektronicznej naboru do szkół ponadgimnazjalnych jak i do gimnazjów. Dzięki tej funkcjonalności oraz dzięki Portalowi Edukacyjnemu ( portal zostanie opisany osobno) uczniowie poznają ofertę szkół i regulaminy naboru. Będą mogli elektronicznie poinformować szkoły o swoim zainteresowaniu zapisem do niej. System, podobnie jak dotychczas w realizowanym do 3 lat w Tarnowie naborze elektronicznym, pozwoli po wprowadzeniu punktów z naboru na przydzielenie automatyczne miejsca w szkole ponadgimnazjalnej w zależności od liczby zdobytych punktów. W gimnazjach system będzie ewidencjonował decyzje dyrektorów szkół. Pozwoli monitorować zamierzenia kandydatów i podjęte przez komisje rekrutacyjne i dyrektorów szkół decyzje. Dzięki danym systemu możliwe będzie automatyczne zapełnianie danymi DEU. System pozwala na analizy danych z naboru. Możliwe dzięki systemowi są informacje o naborze oraz o losach absolwentów szkół. System pozwala na śledzenie zjawisk demograficznych, decyzji edukacyjnych rodziców i uczniów. Usprawnia i ułatwia nabór uczniom. Pozwala na szybką informacje: „gdzie zostałem przyjęty”. Jest usprawnieniem dla rodziców, uczniów i szkół realizujących nabór.Strona 3 spośród 5