Jak zostać użytkownikiem Edunet?

Zaloguj

Jak zostać użytkownikiem Edunet?

Piątek , 30 listopada  2007 
W Systemie Zarządzania Edukacją „Edunet” zdefiniowano następujące role:
l.p.
Rola
Generalna dla całego systemu lub lokalna w szkole

Osoba uprawniona do nadania roli w systemie

1.

Administrator globalny
Generalna
Administrator globalny
2.
Administrator lokalny
Lokalna
Administrator globalny
3.
Administrator treści w Portalu Edukacyjnym
Generalna
Administrator globalny
4.
Administrator treści w Portalu Szkolnym
Lokalna
Administrator globalny
Administrator lokalny
5.
Dyrektor jednostki
Lokalna
Administrator globalny
6.
Inspektor oświaty
Generalna
Administrator globalny
7.
Księgowa(y)
Lokalna
Administrator globalny
8.
Moderator ofert pracy
Generalna
Administrator globalny
9.
Moderator w Portalu Edukacyjnym
Generalna
Administrator globalny
10.
Moderator w Portalu Szkolnym
Lokalna
Administrator globalny
Administrator lokalny
11.
Nauczyciel
Lokalna
Administrator globalny
Administrator lokalny
12.
Nauczyciel bez organizacji
Generalna
Moderator ofert pracy
13.
Operator
Generalna
Administrator globalny
14.
Pomocnik w Portalu Edukacyjnym
Generalna
Administrator globalny
15.
Pomocnik w Portalu Szkolnym
Lokalna
Administrator globalny
Administrator lokalny
16.
Redaktor w Portalu Edukacyjnym
Generalna
Administrator globalny
17.
Redaktor w Portalu Szkolnym
Lokalna
Administrator globalny
Administrator lokalny
18.
Rodzic
Lokalna
Administrator globalny
Administrator lokalny
19.
Uczeń
Lokalna
Administrator globalny
Administrator lokalny
20.
Użytkownik
 
Lokalna
Administrator globalny
Administrator lokalny
21.
Wychowawca
 
Lokalna
Administrator globalny
Administrator lokalny

 Osoby które w systemie będą pełniły jedną z wymienionych ról muszą być użytkownikami systemu. Otrzymają wówczas Edunet ID oraz hasło pozwalające zalogować się do systemu. Aby zostać użytkownikiem systemu o roli „Generalna” należy skontaktować się z Administratorem Generalnym. Dodanie użytkownika jest możliwe po wprowadzeniu do systemu danych:  nazwisko, imię, pesel, adres e-mail. 

Aby zostać użytkownikiem systemu o roli „Lokalna” należy skontaktować się z Administratorem Lokalnym w szkole lub wychowawcą klasy. Dodanie użytkownika jest możliwe po wprowadzeniu do systemu danych: nazwisko, imię, pesel, adres e-mail. 

Administratorzy Generalni :
Nazwisko Imię
Nadzorowane składowe Edunet
Pełniona rola w systemie
Telefon
E-mail
Wojciech  Magdoń
Całość Systemu: PE, SPIA, DEU, N, F, Admin.

Kordynator Systemu
Administrator globalny

0146882450
Jarosław Nowak
SPIA, Admin
Administrator globalny
0146882456
Beata Urban
PE, Admin.
Administrator globalny
0146882466
Marta Orłowska
DEU
Administrator globalny
0146882453


legenda:
PE - Portal Edukacyjny
SPIA - System Planowania i Analiz
DEU - Droga Edukacyjna Ucznia
F - Forum Edukacyjne
N - Nabór Elektroniczny do Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów
Admin. - Moduł Administracyjny Systemu

Administratorzy Lokalni:

W każdej szkole włączonej do systemu są wyznaczeni Administratorzy Lokalni. W Portalu znajdą Państwo informacje o telefonie i e- mailu do szkoły. Tam otrzymacie Państwo informacje kto w tej szkole pełni rolę Administratora Lokalnego. Administratorzy Lokalni mogą dodawać użytkowników Edunet o rolach: Nauczyciel, Wychowawca, Uczeń, Rodzic, Pomocnik, Redaktor, Moderator, Administrator Treści w Portalu szkolnym.

Wychowawca klasy:

Ma prawo zakładać konto uczniowi i rodzicowi. Pozwoli to na realizację jednej z funkcjonalności systemu e- wywiadówki.